Wetterskip Fryslân verbetert waterkeringen rondom museum Belvédère

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Wetterskip Fryslân start in de tweede week van januari met werkzaamheden aan de waterkeringen rondom museum Belvédère in Heerenveen-Oranjewoud. Deze duren tot mei 2021. De waterkeringen in het gebied rondom het museum worden verbeterd om wateroverlast in de toekomst te beperken. De huidige keringen voldoen niet meer aan de eisen.

Stremming Woudsterweg

Door de werkzaamheden kan het verkeer tijdelijk geen gebruik maken van de Woudsterweg. Naar verwachting is dit in de eerste of tweede week van februari, afhankelijk van het weer. Ter hoogte van de toegangsdam naar het museum is de Woudsterweg gestremd voor doorgaand verkeer en bezoekers van het museum. Uitzondering hierop zijn mindervaliden, hulpdiensten en het bevoorradingsverkeer van het museum. Het waterschap weet dat deze route ook wordt gebruikt door de bewoners van de Marijke Muoiwei. Deze worden te zijner tijd persoonlijk op de hoogte gesteld van de stremming met een brief.

Fietsers en voetgangers worden tijdens de kortdurende stremming omgeleid. Deze omleiding wordt ter plaatse met borden aangegeven.

Verbeteren waterkering

Wetterskip Fryslân werkt constant aan een goed functionerend watersysteem. Het waterschap verbetert een deel van de waterkeringen waarna deze voldoet aan de eisen. Om de kering ten westen (aan de kant van Skoatterwâld) van het museum stabiel te maken wordt de aanwezige sloot verlegd. De aannemer dempt de sloot met de vrijgekomen grond, en verstevigd hiermee de waterkering.

Samenwerking gemeente en Staatsbosbeheer

De nieuwe watergang krijgt een natuurvriendelijke oever om nog beter aan te sluiten op het natuurlijke karakter van het gebied. Dit is in overleg met de gemeente Heerenveen en Staatsbosbeheer besloten. Ook worden twee bruggen verplaatst. Het gaat om een stalen fiets-/voetgangersbrug en een houten vlonderbrug. Dit is afgestemd met de gemeente Heerenveen.

In de toegangsweg naar museum Belvédère komen houten palen (waarvoor de vermelde stremming van de toegangsdam noodzakelijk is). Met deze aanpassing is de waterkering langs deze weg weer voldoende stabiel. Tot slot versterkt de aannemer de kering ten noorden van de waterpartij voor het museum.

Start werkzaamheden

Aannemer Van der Meer voert het werk namens Wetterskip Fryslân uit. In de tweede week van januari 2021 starten de werkzaamheden en naar verwachting is het werk begin mei 2021 klaar.