Wijziging studietoeslag voor studenten met een medische beperking

Leestijd: 1 minuut

Voor studenten met een chronische ziekte of beperking is het niet altijd mogelijk om te werken naast hun studie. Daarom kunnen deze studenten gebruik maken van een studietoeslag. Het Kabinet vindt dat de hoogte van de studietoeslag voor iedereen gelijk moet zijn, ongeacht de gemeente waarin je woont. Daarom zijn per 1 april landelijk wijzigingen doorgevoerd in de studietoeslag.

Oude situatie

De hoogte van de (individuele) studietoeslag bedroeg € 283,00 en kon eens per 6 maanden worden aangevraagd.

Nieuwe situatie

Per 1 april 2022 is de hoogte van studietoeslag € 300,00 per maand voor studenten van 21 jaar en ouder. Studenten jonger dan 21 jaar krijgen een aangepast bedrag, op basis van leeftijd. Voor meer informatie over de voorwaarden of het aanvragen, kijk op op de webpagina Studietoeslag.