Wijzigingen eigen bijdrage Wmo per 1 januari 2020

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

U kunt bijvoorbeeld hulp vragen bij:

  • een schoon en leefbaar huis
  • in en om uw huis kunnen lopen of bewegen
  • praktische zaken goed regelen, bijvoorbeeld het bijhouden van dingen die met geld te maken hebben
  • voldoende sociale contacten
  • reizen binnen uw woonplaats/regio
  • een nuttige dagbesteding
  • structuur in de dag of week

Eigen bijdrage

Krijgt u hulp van de Wmo? Dan betaalt u daarvoor een eigen bijdrage. Per 2020 verandert de eigen bijdrage. Voor de meeste hulp of ondersteuning betaalt u € 19 per maand. Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 voor de meeste hulp uit de Wmo geen eigen bijdrage te betalen.

Filmpje: uitleg over de Wmo en eigen bijdrage in 2020

YouTube video

Vraag en antwoord

Heeft u vragen? Hieronder staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op via 14 0513.

Vraag en antwoord

Als u hulp op grond van de Wmo nodig heeft, betaalt u daarvoor een eigen bijdrage.

Dit is een ander woord voor het voor iedereen gelijke bedrag dat betaald wordt voor een Wmo-voorziening (denk aan een abonnement op Netflix: het maakt niet uit hoe vaak en hoe lang u kijkt, u betaalt per maand altijd hetzelfde). De reden erachter is dat de overheid stapeling van zorgkosten wil voorkomen en administratieve lastendruk wil verminderen.

€ 19 per maand. Het maakt niet uit hoe hoog uw inkomen of vermogen is, of hoeveel hulp u krijgt.

Nee, de eigen bijdrage geldt per huishouden: u en uw echtgenoot/partner betalen 1 x € 19 ook als u beiden hulp krijgen.

Ja het is een kleine verhoging van ruim € 0,04 per maand (€ 0,50 per jaar). Voor 2019 was het € 17,50 per 4 weken.

1. De eigen bijdrage wordt per maand geïncasseerd in plaats van per 4 weken
2. De eigen bijdrage wordt geïnd in de maand waarop die betrekking heeft, in plaats van achteraf. Voorbeeld: eigen bijdrage over februari wordt geïnd in februari.

Het CAK (Centraal Administratiekantoor) blijft de eigen bijdrage incasseren.

In januari 2020 int het CAK de eigen bijdrage voor januari 2020.Let op: de eigen bijdrage voor december 2019 wordt ook in januari geïnd. Eenmalig ontvangt u een dubbele nota. Het gaat dan om € 17,50 + € 19 = € 36,50. Kunt u dit niet in 1 keer betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen met het CAK

1. Rolstoelen (wettelijk uitgesloten)
2. Taxipas
3. Hulpmiddelen en woningaanpassingen voor minderjarigen
Heeft u bijvoorbeeld een rolstoel + een woningaanpassing dan betaalt u een eigen bijdrage geïnd voor de woningaanpassing maar niet voor de rolstoel. Voor de hoogte van de eigen bijdrage maakt dat niets uit, het is altijd € 19 per maand.

Ja, meerpersoonshuishoudens waarin in ieder geval één van de partners nog niet AOW-gerechtigd is, betalen geen eigen bijdrage
Voorbeeld:
U (69) + partner (63) betalen geen eigen bijdrage
U (69) + partner (68) betalen wel eigen bijdrage
U (35) + partner (41) betalen geen eigen bijdrage
Eenpersoonshuishoudens betalen wel eigen bijdrage, ongeacht de leeftijd.

Vraag dit na bij de gemeente.

U heeft al een brief van het CAK ontvangen, waar alle informatie in staat.

De inning van de eigen bijdrage start zoveel mogelijk gelijk met de start van de zorg of de levering van het hulpmiddel.

Nee, maar dit geldt lang niet voor alle hulpmiddelen. Vraag meer informatie bij de gemeente.

De inning start altijd op de eerste van een maand, en is nooit minder dan € 19 per maand.

De gemeenteraad heeft besloten dat de eigen bijdrage € 19 per maand is. Dit staat in de gemeentelijke Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020.