Heerenveen behoudt 5 sterren van Waarderingskamer

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

De Waarderingskamer heeft haar jaarlijkse inspectie uitgevoerd bij de gemeente Heerenveen. Op basis van deze inspectie komt de Waarderingskamer tot het oordeel dat de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken in de gemeente Heerenveen goed verloopt. De gemeente Heerenveen behoudt daarmee de hoogst mogelijke waardering van 5 sterren.

In Friesland zijn er, naast Heerenveen, nog twee andere gemeenten die 5 sterren hebben. Landelijk gezien behoort Heerenveen bij ongeveer 20% van de gemeenten met 5 sterren. Wethouder Hans Broekhuizen:

“We leveren al jaren op rij goede kwaliteit bij het vaststellen van onze WOZ-taxaties, ik ben blij dat we dit ook dit jaar vast weten te houden”.

Beoordeling

Dit jaar is bij de gemeente Heerenveen onderzocht of de werkprocessen om tot juiste WOZ-waardes te komen goed op orde is. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een beoordelingsrapport. Op basis van dit rapport en overige beschikbare informatie, bepaalt de Waarderingskamer haar oordeel. Heerenveen heeft voor het zesde jaar op rij de hoogst haalbare score behaald.

Over de Waarderingskamer

De Waarderingskamer wil graag dat inwoners en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van taxaties van hun onroerende zaken goed is en dat het werk tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten wordt gedaan. Zij controleert daarom of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Het rapport is, evenals overige onderzoeken, te lezen op de website van de
Waarderingskamer: https://www.waarderingskamer.nl/alle-beoordelingen/onderzoeken/heerenveen/