Ziektekostenregeling gemeente Heerenveen

Er is de laatste jaren veel veranderd in de zorg. Ook daarom is het voor bewoners met een laag inkomen moeilijker om alle zorgkosten en eigen bijdragen te betalen.

Een goede verzekering tegen meerkosten van zorg en ondersteuning helpt. Maar soms is hier niet genoeg geld voor. De gemeente biedt u een steuntje in de rug. U leest er over op de pagina: ziektekostenregeling.