Bekijk onze pagina met informatie over het coronavirus

Corona: gemeentelijke regelingen

Aanvullend op de landelijke regelingen heeft de gemeente Heerenveen een aantal maatregelen genomen. Heeft u als ondernemer hier nog vragen over, mail ons dan via bedrijven@heerenveen.nl.

Algemene regelingen

 • Ondernemers kunnen vragen om uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen tot uiterlijk 1 juli 2020. Aanvragen gaat online.
 • Ondernemers in het centrum met een parkeervergunning kunnen (onder voorwaarden) een tijdelijke “ontheffing geslotenverklaring” krijgen, zodat zij bezorging van producten beter kunnen organiseren. De ontheffing is gratis
 • Er worden niet opnieuw leges in rekening gebracht bij evenementen die worden verplaatst naar uiterlijk 2021.
 • De gemeente betaalt haar facturen binnen 7 dagen in plaats van de gebruikelijke 21 dagen.

Regelingen voor specifieke sectoren

Culturele instellingen

 • Alle (voorlopig) toegekende subsidies over 2020 worden doorbetaald.
 • Bij verstrekte subsidies t/m € 7.500,- over 2020 gaat de gemeente niet over tot (gedeeltelijke) terugvordering als de activiteit, als gevolg van de Coronacrisis, niet heeft plaatsgevonden.
 • De (voorlopig) toegekende subsidies vanaf € 7.500,- over 2020 waar in het kader van de subsidievaststelling eindverantwoording nodig is, worden behandelt vanuit het oogpunt van “redelijkheid en billijkheid”.

Zie ook brief gemeentelijke subsidies in relatie tot het Coronavirus (PDF 68 kB)

Horeca

 • Inning van de precariobelasting terrasvergunning wordt opgeschort tot 1 juli 2020. De aanslag precario over 2019 is al in januari opgelegd. De gemeente verstuurt voorlopig geen aanmaningen aan ondernemers die nog niet hebben betaald. Er is nog geen besluit genomen over hoe om te gaan met de precario over 2020. Dit gebeurt in het najaar.
 • Horeca in de gemeente Heerenveen heeft de mogelijkheid over te gaan op het afhalen en de bezorging van maaltijden.

Ruimere terrassen en winkels mogen open op Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag

Ondernemers hebben de gemeente gevraagd mee te denken hoe zij weer optimaal aan de slag kunnen.
Het college van B&W heeft besloten dat winkels, kappers en pedicures met Hemelvaart en op 2e Pinksterdag open mogen en dat de terrassen tijdelijk (tot 1 oktober 2020) ruimer opgesteld mogen worden.

Open op Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag

Sinds 11 mei mogen de beroepen in de uiterlijke verzorging weer aan de slag. De kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures willen hard aan de slag. Als steun in de rug mogen zij ook op Hemelvaart en op 2e Pinksterdag tussen 9.00 en 18.00 uur open. Ook de winkels in de gemeente Heerenveen mogen open tussen deze tijden. Vooraf wil de gemeente graag weten welke winkels hier gebruik van gaan maken.

Bent u ondernemer?

Het is nodig vooraf door te geven of u open gaat op Hemelvaartsdag en/of 2e Pinksterdag. Zo wil de gemeente inzicht krijgen in hoeveel winkels hier gebruik van gaan maken. U kunt dit doorgeven aan Peter de Vries via petertdevries45@gmail.com. Wij horen dit graag uiterlijk dinsdag 19 mei.

Terrassen mogen ruimer opgesteld worden

Naar verwachting mag de horeca vanaf 1 juni haar terrassen weer openen. Op de terrassen moet wel de 1,5 meter afstand aangehouden worden. Daarom heeft de gemeente besloten dat de terrassen tijdelijk ruimer opgesteld mogen worden. Ondernemers hoeven geen extra precario te betalen of een vergunning aan te vragen. De komende week wordt in overleg met de horecaondernemers bekeken waar welke terrassen komen te staan zodat de doorgaande routes goed toegankelijk blijven. De terrassen mogen tot 1 oktober 2020 blijven staan.

Bent u horecaondernemer?

Wilt u uw terras tijdelijk ruimer neerzetten? Neem dan contact op met Jorke Visser, accountmanager Horeca via j.visser@heerenveen.nl . Hij coördineert alle aanvragen en checkt of de tijdelijke terrassen voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. Kom bij voorkeur in gezamenlijkheid met een goed plan zodat de verdeling van de terrassen soepel verloopt.

Looproutes in het centrum van Heerenveen

De afgelopen weken zien we het steeds drukker worden in het centrum van Heerenveen. Het aantal mensen gaat verder toenemen wanneer de maatregelen worden versoepeld.
Om de 1,5 meter afstand tussen mensen zo goed mogelijk te kunnen bewaren kiest de gemeente voor het invoeren van looproutes.

 • Op de Dracht en de Sieverstraat is voldoende ruimte, door rechts aan te houden kunnen mensen elkaar goed passeren.
 • In de stegen geldt éénrichtingsverkeer aangezien de stegen te smal zijn om elkaar op 1,5 meter afstand te passen.

Ter plekke worden de looprichtingen en looproutes aangegeven. Of bekijk ze op de kaart centrum met looprichtingen (PDF 991 kB).

Supermarkten

 • Supermarkten krijgen ruimere bevoorradingstijden (24 uur per dag)
 • Supermarkten in de hele gemeente Heerenveen mogen op zondag open van 09.00 tot 18.00 uur.

Taxivervoerders

In afwijking van de overeenkomsten die wij met gecontracteerde taxivervoerders hebben voor het Wmo, leerlingen- en gymnastiekvervoer verstrekt de gemeente in ieder geval van 16 maart tot en met 28 april 2020 een voorschot van 80% van de normale omzet voor de niet gereden ritten.

Heeft u vragen over de regeling? Neem dan contact op met Saskia Linders door te mailen naar s.linders@heerenveen.nl.

Meer informatie over deze regeling en de voorwaarden die hieraan verbonden zijn, leest u in

Toerisme

Inning van de toeristenbelasting 2019 wordt opgeschort tot 1 juli 2020. We hebben nog geen besluit genomen over hoe om te gaan met de toeristenbelasting over 2020. Dit gebeurt in het najaar.

Zorgaanbieders

Met de zorgaanbieders Wmo en Huishoudelijke hulp zijn afspraken gemaakt over het uitbetalen van voorschotten in de komende weken.

De gemeente heeft met een brief zorgaanbieders geïnformeerd over de door de gemeente vastgestelde uitgangspunten voor de huidige situatie. Vragen en antwoorden over hoe te handelen ten tijde van het coronavirus leest u ook in de bijlage.