Corona: gemeentelijke regelingen

Aanvullend op de landelijke regelingen heeft de gemeente Heerenveen een aantal maatregelen genomen. Heeft u als ondernemer hier nog vragen over, mail ons dan via bedrijven@heerenveen.nl.

Algemene regelingen

  • Op 7 september heeft de raad besloten geen reclamebelasting over 2020 te innen.
  • Ondernemers konden uitstel van betaling dan de gemeentelijke belastingen aanvragen tot uiterlijk 1 juli. Deze termijn is verstreken, maar er blijft uiteraard maatwerk mogelijk, wanneer ondernemers hierdoor in de problemen dreigen te komen. Dit maatwerk kan bestaan uit een betalingsregeling in meerdere termijnen of een verlenging van het uitstel van betaling. Uw keuze maakt u online.
  • Ondernemers in het centrum met een parkeervergunning kunnen (onder voorwaarden) een tijdelijke “ontheffing geslotenverklaring” krijgen, zodat zij bezorging van producten beter kunnen organiseren. De ontheffing is gratis
  • Er worden niet opnieuw leges in rekening gebracht bij evenementen die worden verplaatst naar uiterlijk 2021.
  • De gemeente betaalt haar facturen binnen 7 dagen in plaats van de gebruikelijke 21 dagen.

Regelingen voor specifieke sectoren

Culturele instellingen

  • Alle (voorlopig) toegekende subsidies over 2020 worden doorbetaald.
  • Bij verstrekte subsidies t/m € 7.500,- over 2020 gaat de gemeente niet over tot (gedeeltelijke) terugvordering als de activiteit, als gevolg van de coronacrisis, niet heeft plaatsgevonden.
  • De (voorlopig) toegekende subsidies vanaf € 7.500,- over 2020 waar in het kader van de subsidievaststelling eindverantwoording nodig is, worden behandelt vanuit het oogpunt van “redelijkheid en billijkheid”.

Zie ook brief gemeentelijke subsidies in relatie tot het coronavirus (PDF 68 kB)

Horeca

  • Op 7 september heeft de raad besloten geen precariobelasting over 2020 te innen.
  • In de gemeente Heerenveen heeft horeca de mogelijkheid om over te gaan op het afhalen en bezorging van maaltijden.

Looproutes in het centrum van Heerenveen

Om de 1,5 meter afstand tussen mensen zo goed mogelijk te kunnen bewaren heeft de gemeente looproutes ingevoerd. Op de Dracht en de Sieverstraat is voldoende ruimte, door rechts aan te houden kunnen mensen elkaar goed passeren. In de stegen geldt éénrichtingsverkeer aangezien de stegen te smal zijn om elkaar op 1,5 meter afstand te passen.
Ter plekke worden de looprichtingen en looproutes aangegeven. Of bekijk ze op de kaart centrum met looprichtingen (PDF 991 kB).

Supermarkten

Supermarkten hebben ruimere bevoorradingstijden (24 uur per dag).
Supermarkten in de hele gemeente Heerenveen mogen op zondag open van 09.00 tot 18.00 uur.

Taxivervoerders

In afwijking van de overeenkomsten die wij met gecontracteerde taxivervoerders hebben voor het Wmo, leerlingen- en gymnastiekvervoer verstrekt de gemeente in ieder geval van 16 maart tot en met 28 april 2020 een voorschot van 80% van de normale omzet voor de niet gereden ritten.

Heeft u vragen over de regeling? Neem dan contact op met Saskia Linders door te mailen naar s.linders@heerenveen.nl.

Meer informatie over deze regeling en de voorwaarden die hieraan verbonden zijn, leest u in

Komt u hierdoor in financiële problemen? Dan kunt u contact opnemen met: contractbeheerwmo@heerenveen.nl

Toerisme

De raad heeft op 7 september besloten 45.000,- beschikbaar te stellen voor initiatieven vanuit het buitengebied, die bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit. Daarnaast 95.000,- voor het versterken van de toeristische aantrekkingskracht van de hele gemeente.
Momenteel worden hiervoor de spelregels uitgewerkt en gaan we hierover graag met de ondernemersverenigingen in gesprek.

Zorgaanbieders

Met de zorgaanbieders Wmo en Huishoudelijke hulp zijn afspraken gemaakt over het uitbetalen van voorschotten in de komende weken.

De gemeente heeft met een brief zorgaanbieders geïnformeerd over de door de gemeente vastgestelde uitgangspunten voor de huidige situatie. Vragen en antwoorden over hoe te handelen ten tijde van het coronavirus leest u ook in de bijlage.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met: contractbeheerwmo@heerenveen.nl