Corona: gemeentelijke regelingen

Aanvullend op de landelijke regelingen heeft de gemeente Heerenveen een aantal maatregelen genomen. Heeft u als ondernemer hier nog vragen over, mail ons dan via bedrijven@heerenveen.nl.

Algemene regelingen

  • Na de zomervakantie besluit de gemeenteraad of de reclamebelasting en precario in 2022 wel worden geïncasseerd.
  • Ondernemers kunnen kunnen voor de belastingen een betalingsregeling in meerdere termijnen of een verlenging van het uitstel van betaling aanvragen. Uw keuze maakt u online.
  • De gemeente betaalt haar facturen binnen 7 dagen in plaats van de gebruikelijke 21 dagen.

Regelingen voor specifieke sectoren

Horeca

Na de zomervakantie besluit de gemeenteraad of de reclamebelasting en precario in 2022 wel worden geïncasseerd.
De verruiming van de terrassen is verlengd tot 1 oktober 2022.

Supermarkten

Supermarkten hebben ruimere bevoorradingstijden (24 uur per dag). Supermarkten in de hele gemeente Heerenveen mogen op zondag open van 09.00 tot 18.00 uur. De verruiming van de openingstijden is verlengd tot 1 oktober 2022.

Winkels

Alle winkels in de gemeente Heerenveen mogen tijdelijk op zondag van 12 tot 18 uur. De verruiming van de openingstijden is verlengd tot 1 oktober 2022.