Corona: regelingen vanuit de rijksoverheid

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen. Doel is om naast de gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Hieronder vindt u een overzicht van deze maatregelen.

Algemeen

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo-regeling)

Zelfstandig ondernemers en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) die in de knel komen door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de regeling Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Zij moeten aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. De Tozo is één van de maatregelen die het Rijk heeft getroffen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Bureau Zelfstandigen Fryslân voert deze regeling voor de gemeente Heerenveen uit.

Tozo-3 uitkering

Vanaf 7 oktober kunnen zelfstandige ondernemers die zijn getroffen door de Coronacrisis een Tozo-aanvraag indienen ( met terugwerkende kracht per 1 oktober). De uitkeringsperiode is vooreerst tot 1 april 2021 zonder vermogenstoets. Na 1 april 2021 kan het vermogen wel van invloed zijn op het recht op een Tozo-uitkering.

Bent u ondernemer en maakt u gebruik van de Tozo-regeling? Dan kan de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) hierop een aanvulling zijn.

Meer informatie ?  Zie de website website Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De tegemoetkoming Vaste Lasten is voor mkb-ondernemers ( max. 250 medewerkers) en zzp-ers die meer dan 30% omzet verliezen en hulp nodig hebben bij het betalen van hun vaste lasten. De overheid verleent deze subsidie tot en met Q2 2021.

Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

  • minimaal 3000 euro vaste lasten, volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort
  • oprichting voor 15 maart 2020, vestiging in Nederland en ingeschreven in het KVK handelsregister

De subsidie is minimaal 750 euro en maximaal 90.00 euro per bedrijf, per kwartaal.
Let op: gesloten eet- en drinkgelegenheden krijgen alleen in Q4 2020 extra subsidie voor kosten van voorraad en aanpassingen. Ook de evenementenbranche heeft recht op extra steun in Q4 2020 en Q1 2021, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie en aanvragen kan via website Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandmet eHerkenning of DigiD.

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook oproepkrachten, uitzendwerkers en payrollmedewerkers vallen onder de NOW.

De regeling is binnen het derde steunpakket onder de naam NOW 3 verlengd van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Enkele voorwaarden zijn aangepast. Met de simulatietool van UWV berekent u (inschatting) hoe hoog het definitieve bedrag wordt.

Voor wie is deze regeling?

Deze NOW 3 is voor ondernemers met personeel die verwachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden. Weten of u aan de voorwaarden voldoet en aanspraak kunt maken? Lees dan het uitgebreide artikel over de NOW.

Aanvragen?

UWV voert de NOW 3 uit vanaf 16 november. Blok 1 was gesloten op 13 december maar is vanaf dinsdag 15 december om 9.00 uur weer open onder de noemer NOW 3.1. Vanwege de nieuwe maatregelen door de lockdown kunnen werkgevers alsnog een aanvraag indienen. Een aanvraag indienen kan tot en met 27 december 2020. Voor de aanvraag is geen eHerkenning nodig.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen neemt de belastingdienst diverse maatregelen. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over deze maatregelen.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Als u als ondernemer problemen ondervindt bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunt u gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Als onderdeel van de Corona-maatregelen voor ondernemers verhoogt het ministerie het garantieplafond van de GO binnenkort van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard.

Borgstelling MKB kredieten (BMKB)

Met de BMKB regeling kunnen ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. U kunt daarbij denken aan een nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet.

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De COL is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Update: De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 200 miljoen euro.

Meer informatie is te vinden op de website van de ROM’s .

Leverancierskrediet

Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken uit het mkb-segment worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Dit betekent dat een leverancier zich verzekert tegen het risico dat hij niet betaald wordt. Door de coronacrisis ontstaan hier problemen. Om dat te voorkomen, grijpt de overheid in en gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren. Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open. Lees de website Qredits voor meer informatie.

Voor specifieke doelgroepen

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) is sinds 18 maart 2020 uitgebreid met een extra module, een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Gezonde landbouw, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven die getroffen zijn of worden kunnen hierdoor gefinancierd blijven. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  leest u meer informatie.

Toerisme

Anderhalvemeter-regeling 13 juli voor toerismesector

Update 20 oktober 2020: Gedeputeerde Staten hebben besloten tot een verruiming van de regeling. Door uitbreiding van de SBI-codes kunnen meer ondernemers gebruik maken van de regeling. Ook kunnen ze vaker een beroep op de regeling doen en is de openstelling verlengd tot en met 2 april 2021. Ondernemers kunnen per aanvraag maximaal 50 procent subsidie krijgen van de door hen gemaakte kosten voor de aanpassingen, met een minimum bijdrage van 1000 euro en een maximum van 1500 euro. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvraag. Er is nog ruim 800.000 euro beschikbaar.

Vanaf 13 juli 2020 kunnen ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector een bedrag aanvragen uit de nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot €1500,- subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie.

Er is bijna 1 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, via www.snn.nl/anderhalvemeterregelingfrl.