Corona: regelingen vanuit de rijksoverheid

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen. Doel is om naast de gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Hieronder vindt u een overzicht van deze maatregelen.

Algemene regelingen

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo-regeling)

Zelfstandig ondernemers en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) die in de knel komen door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de regeling Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers), wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. De Tozo is één van de maatregelen die het Rijk heeft getroffen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Bureau Zelfstandigen Fryslân voert deze regeling voor de gemeente Heerenveen uit.

Update 29-5-2020:

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met 4 maanden (juni, juli, augustus en september) verlengd tot eind september 2020. Vanaf 3 juni is het mogelijk om de Tozo-regeling 2 aan te vragen via de website Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Contact via e-mail info@bureauzelfstandigenfryslan.nl

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Via de regeling TOGS kan deze specifieke groep ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. De TOGS is aan te vragen via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Zie ook: website TOGS

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Als u als werkgever door het Coronavirus een forse omzetdaling heeft en aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kwam u eerder in aanmerking voor de regeling Werktijdverkorting. Deze regeling was niet ingesteld op de vele duizenden aanvragen die inmiddels zijn gedaan. Het kabinet heeft daarom een nieuwe regeling ingesteld, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Werkgevers kunnen sinds maandag 6 april NOW aanvragen via de website van het UWV.

Zie ook: website rijksoverheid werktijdverkorting en ww-uitkering personeel

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen neemt de belastingdienst diverse maatregelen. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over deze maatregelen.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Als u als ondernemer problemen ondervindt bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunt u gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Als onderdeel van de Corona-maatregelen voor ondernemers verhoogt het ministerie het garantieplafond van de GO binnenkort van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard.

Borgstelling MKB kredieten (BMKB)

Met de BMKB regeling kunnen ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. U kunt daarbij denken aan een nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet.

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Dit overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, waarvoor het kabinet zelf in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar stelt, is eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd. De COL is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Meer informatie is te vinden op de website van de ROM’s .

Leverancierskrediet

Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken uit het mkb-segment worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Dit betekent dat een leverancier zich verzekert tegen het risico dat hij niet betaald wordt. Door de coronacrisis ontstaan hier problemen. Om dat te voorkomen, grijpt de overheid in en gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren. Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open. Lees de website Qredits voor meer informatie.

Regelingen voor specifieke doelgroepen

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) is sinds 18 maart 2020 uitgebreid met een extra module, een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Gezonde landbouw, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen hierdoor gefinancierd blijven Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u meer informatie.

Recreatie: horeca,brugbediening, campings, jachthavens, groepsaccommodaties

Horeca

In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen), hebben ze een vaste zitplaats en worden hygiënemaatregelen nageleefd. Daarnaast geldt dat er altijd een reservering en gezondheidscheck dient plaats te vinden. In de horeca is het per 10 augustus verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Kijk voor de volledige informatie op de website van de Rijksoverheid.

Bruggen

Kijk op de pagina over brugtijden voor meer informatie.

Sanitaire voorzieningen

Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens mogen per 15 juni weer open.
Bij het openen gelden uiteraard nog steeds de RIVM-richtlijnen en de maatregelen van de Rijksoverheid. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen van deze richtlijnen en maatregelen binnen hun bedrijf en voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers bij de uitoefening van de werkzaamheden.

De voorschriften in de ‘1,5 meter protocollen’ dienen gevolgd te worden, kijk voor actuele protocollen op de website mijn corona protocol.

Recreatiehuisjes met eigen sanitaire voorziening mochten al eerder open zijn.

Groepsaccommodaties

Groepsaccommodaties hoeven in principe niet te sluiten. Wel is het voor de meeste groepsaccommodaties praktisch onuitvoerbaar om aan de maatregelen te voldoen.
Daarbij is de ondernemer aansprakelijk en kan hij niet garanderen dat de gasten aan de aangescherpte maatregelen voldoen.

Samenkomsten en evenementen

Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.
Het is tot 1 september 2020 verboden om evenementen te laten plaatsvinden of ontstaan, dan wel aan evenementen deel te nemen.