Corona: regelingen vanuit de rijksoverheid

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen. Doel is om naast de gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Hieronder vindt u een overzicht van deze maatregelen.

Algemene regelingen

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo-regeling)

Zelfstandig ondernemers en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) die in de knel komen door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de regeling Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Zij moeten aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. De Tozo is één van de maatregelen die het Rijk heeft getroffen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Bureau Zelfstandigen Fryslân voert deze regeling voor de gemeente Heerenveen uit.

Tozo-3 uitkering

Vanaf 7 oktober kunnen zelfstandige ondernemers die zijn getroffen door de Coronacrisis een Tozo-aanvraag indienen ( met terugwerkende kracht per 1 oktober). De uitkeringsperiode is vooreerst tot 1 april 2021 zonder vermogenstoets. Na 1 april 2021 kan het vermogen wel van invloed zijn op het recht op een Tozo-uitkering.

Meer informatie ?  Zie de website website Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Update 01-10-2020 Tozo-3 uitkering
Bij de aanvraag voor Tozo-3 uitkering zou per 1 oktober een toets op beschikbare geldmiddelen plaatsvinden. Met de extra maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden, past die aanscherping van de Tozo-voorwaarden nu niet. Het kabinet heeft besloten de toets op beschikbare geldmiddelen niet op 1 oktober in te voeren. Het kabinet treedt in overleg met VNG, Divosa en gemeenten over mogelijke invoering van een vermogenstoets op een later moment. Hierover volgt meer informatie. U kunt de Tozo 3 uitkering waarschijnlijk pas later dan 1 oktober 2020 aanvragen (met terugwerkende kracht) Tozo-3 uitkering wordt verlengd tot 1 april 2021. Meer weten? Zie de website website Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Update 28-08-2020:

De TOZO wordt met negen maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. Tot 1 oktober 2020 kunt u Tozo 2.0 aanvragen. Daarna start Tozo 3.0. Er zijn wel een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerdere regeling: De verlengde regeling kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Er wordt gekeken naar het eigen vermogen van de zelfstandig ondernemer. Het gaat hier om middelen die vrij beschikbaar zijn, boven een bepaald bedrag. Vanaf 1 oktober is het mogelijk om de Tozo-regeling 3 aan te vragen via de website Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Contact via e-mail info@bureauzelfstandigenfryslan.nl

Update 29-5-2020:

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met 4 maanden (juni, juli, augustus en september) verlengd tot eind september 2020. Vanaf 3 juni is het mogelijk om de Tozo-regeling 2 aan te vragen via de website Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De tegemoetkoming Vaste Lasten is voor mkb-ondernemers ( max. 250 medewerkers) en zzp-ers die meer dan 30% omzet verliezen en hulp nodig hebben bij het betalen van hun vaste lasten. De overheid verleent deze subsidie tot en met Q2 2021.

Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

  • minimaal 3000 euro vaste lasten, volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort
  • oprichting voor 15 maart 2020, vestiging in Nederland en ingeschreven in het KVK handelsregister

De subsidie is minimaal 750 euro en maximaal 90.00 euro per bedrijf, per kwartaal.
Let op: gesloten eet- en drinkgelegenheden krijgen alleen in Q4 2020 extra subsidie voor kosten van voorraad en aanpassingen. Ook de evenementenbranche heeft recht op extra steun in Q4 2020 en Q1 2021, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie en aanvragen kan via website Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandmet eHerkenning of DigiD.

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook oproepkrachten, uitzendwerkers en payrollmedewerkers vallen onder de NOW.

De regeling is binnen het derde steunpakket onder de naam NOW 3 verlengd van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Enkele voorwaarden zijn aangepast. Met de simulatietool van UWV berekent u (inschatting) hoe hoog het definitieve bedrag wordt.

Voor wie is deze regeling?

Deze NOW 3 is voor ondernemers met personeel die verwachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden. Weten of u aan de voorwaarden voldoet en aanspraak kunt maken? Lees dan het uitgebreide artikel over de NOW.

Aanvragen?

UWV voert de NOW 3 uit vanaf 16 november. Blok 1 was gesloten op 13 december maar is vanaf dinsdag 15 december om 9.00 uur weer open onder de noemer NOW 3.1. Vanwege de nieuwe maatregelen door de lockdown kunnen werkgevers alsnog een aanvraag indienen. Een aanvraag indienen kan tot en met 27 december 2020. Voor de aanvraag is geen eHerkenning nodig.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen neemt de belastingdienst diverse maatregelen. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over deze maatregelen.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Als u als ondernemer problemen ondervindt bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunt u gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Als onderdeel van de Corona-maatregelen voor ondernemers verhoogt het ministerie het garantieplafond van de GO binnenkort van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard.

Borgstelling MKB kredieten (BMKB)

Met de BMKB regeling kunnen ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. U kunt daarbij denken aan een nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet.

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De COL is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Update: De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 200 miljoen euro.

Meer informatie is te vinden op de website van de ROM’s .

Leverancierskrediet

Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken uit het mkb-segment worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Dit betekent dat een leverancier zich verzekert tegen het risico dat hij niet betaald wordt. Door de coronacrisis ontstaan hier problemen. Om dat te voorkomen, grijpt de overheid in en gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren. Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open. Lees de website Qredits voor meer informatie.

Regelingen voor specifieke doelgroepen

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) is sinds 18 maart 2020 uitgebreid met een extra module, een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Gezonde landbouw, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven die getroffen zijn of worden kunnen hierdoor gefinancierd blijven. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u meer informatie.

Recreatie: horeca, brugbediening, campings, jachthavens, groepsaccommodaties

Horeca

Update 12 januari: Nederland blijft in lockdown tot en met ten minste 9 februari. Alle horeca en horecavoorzieningen van hotels blijven dicht. Bekijk voor een overzicht van de maatregelen de poster lockdown 12 januari.

Wat wel kan:

  • afhalen en bezorgen (na 20.00 uur geen verkoop van alcohol en softdrugs)
  • horeca in hotels voor daar verblijvende gasten
  • horeca in uitvaartcentra.

Winkels sluiten uiterlijk om 20.00 uur. Supermarkten en andere winkels die levensmiddelen verkopen mogen wel een koopavond hebben.

Bruggen

Kijk op de pagina over brugtijden voor meer informatie.

Sanitaire voorzieningen

Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens mogen per 15 juni weer open.
Bij het openen gelden uiteraard nog steeds de RIVM-richtlijnen en de maatregelen van de Rijksoverheid. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen van deze richtlijnen en maatregelen binnen hun bedrijf. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers bij de uitoefening van de werkzaamheden.

De voorschriften in de ‘1,5 meter protocollen’ dienen gevolgd te worden, kijk voor actuele protocollen op de website mijn corona protocol.

Recreatiehuisjes met eigen sanitaire voorziening mochten al eerder open zijn.

Groepsaccommodaties

Groepsaccommodaties hoeven in principe niet te sluiten. Wel is het voor de meeste groepsaccommodaties praktisch onuitvoerbaar om aan de maatregelen te voldoen.
Daarbij is de ondernemer aansprakelijk en kan hij niet garanderen dat de gasten aan de aangescherpte maatregelen voldoen.

Samenkomsten en evenementen

Per 14 oktober 22.00 uur zijn de meeste evenementen verboden.

Uitgezonderd zijn:

  • Beurzen en congressen voor maximaal 30 personen
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties
  • Markten voor levensmiddelen.