Economisch beleid - Gemeente Heerenveen

Economisch beleid

De gemeente Heerenveen werkt aan de economische speerpunten zoals sport- en zorgeconomie, logistiek en metaal, nieuwe energie, toerisme en cultuur. Dit moet leiden tot meer werkgelegenheid binnen Heerenveen. Lees hier meer over in de Sociaal-economische beleidsvisie (PDF, 2.577 kB).

Economische speerpunten

De Beleidsvisie bedrijventerreinen 2010-2020 (PDF, 9.284 kB) beschrijft het beleid, trends en ontwikkelingen en de toekomst van de bedrijventerreinen in de gemeente Heerenveen.

Integrale detailhandelsvisie

De nieuwe detailhandelsvisie (PDF, 6.946 kB) geeft de richting aan voor de winkelontwikkelingen binnen de gemeente Heerenveen. De gemeente heeft- samen met ondernemers, culturele instellingen en andere partijen – een impuls aan de evenementen en activiteiten in Heerenveen gegeven. Meer afstemming, een betere promotie en een duidelijke relatie met het imago van Heerenveen kunnen zorgen voor meer bezoekers en bestedingen en dus ook werkgelegenheid.

Meer weten?

Voor meer informatie en vragen over deze beleidsdocumenten stuurt u een e-mail Marianne de Jeu (m.dejeu@heerenveen.nl).