Noodfonds: ondernemer

Leestijd: 2 minuten

Op veel ondernemers hebben de hoge inflatie en sterk oplopende energieprijzen grote impact. Bent u ondernemer en maakt u zich zorgen over uw financiën? In overleg met de gemeente is uitstel van betalingen of een betalingsregeling zeker mogelijk. Daarnaast adviseren wij u contact op te nemen met Bureau Zelfstandigen Fryslân voor advies op maat. Op deze pagina wijzen wij op verschillende subsidiemogelijkheden en regelingen waar u als ondernemer gebruik van kunt maken.

Gemeentelijke subsidie energieadvies op maat

De gemeente wil ondernemers ondersteunen met energieadvies op maat, zodat zij helder in beeld krijgen op welke wijze zij energie kunnen besparen. Ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen, kunnen van de gemeente een bijdrage voor maatwerk energieadvies ontvangen. Hiermee kunt u een deel van de kosten van dit advies vergoed krijgen.

De gemeente heeft hier € 150.000 voor beschikbaar gesteld. Op deze manier hopen we als gemeente een impuls te geven aan de verduurzaming en energiebesparing van bedrijven. Ondernemers kunnen vanaf januari 2023 een aanvraag indienen voor een bijdrage aan een energiemaatwerkadvies via het webformulier op deze website. Meer informatie over deze regeling is binnenkort hier te vinden.

Wilt u alvast een vrijblijvend informatie of advies over verduurzamen? Neem dan contact op met de energie adviseurs van Ynbusinnes: Petrawassenaar@ynbusiness.nl of Albertjanvanderwal@ynbusiness.nl. Zij helpen u graag op weg! Voor agrariërs in Heerenveen is er een gratis energiescan mogelijk, kijk op de website van LTO Noord voor meer informatie.

Landelijke subsidiemogelijkheden

Op dit moment zijn er regelingen ( in de maak) voor een tegemoetkoming in de energiekosten. Zo is een tegemoetkoming Energiekosten ( TEK) aangekondigd en een energieplafond. Ook is er subsidie beschikbaar gesteld om het om het mkb te verduurzamen. Denk hierbij aan:

  • het investeren in minder CO2 uitstoot;
  • investeren in milieuvriendelijke techniek;
  • het produceren van grootschalige ( hernieuwbare) energie;
  • het aanschaffen van een zonneboiler, warmtepomp, aansluiten op een warmtenet of
  • het plaatsen van een kleinschalige windturbine of zonnepanelen;
  • het aanschaffen of financieel leasen van een nieuwe uitstootvrije bedrijfsauto.

Voor een actueel overzicht verwijzen wij u naar naar de website van Rijksdienst voor ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-bij-energiekosten

Stimulerend toezicht

Het verduurzamen van uw bedrijf kan financieel voordeel bieden. Daarnaast gelden ook enkele verplichtingen.

Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor meer informatie kijkt u op op de website van Rvo Informatieplicht energiebesparing

Energielabel C-plicht

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.Voor meer informatie kijkt u op op de website van Rvo Energielabel C kantoren