Subsidieregeling verduurzamen ondernemers

Leestijd: 2 minuten

Op veel ondernemers hebben de hoge inflatie en sterk oplopende energieprijzen grote impact. Bent u ondernemer en maakt u zich zorgen over uw financiën? In overleg met de gemeente is uitstel van betalingen of een betalingsregeling zeker mogelijk. Daarnaast adviseren wij u contact op te nemen met Bureau Zelfstandigen Fryslân voor advies op maat. Op deze pagina wijzen wij op verschillende subsidiemogelijkheden en regelingen waar u als ondernemer gebruik van kunt maken.

Gemeentelijke subsidieregeling verduurzamen voor ondernemers: aanvragen niet meer mogelijk

Ondernemers konden een aanvraag doen voor verduurzamende maatregelen. Voor deze regeling was maximaal 150.000 euro beschikbaar. U kunt niet meer aanvragen: de subsidiepot is leeg.

Wilt u alvast een vrijblijvend informatie of advies over verduurzamen? Neem dan contact op met de energie-adviseur van Ynbusinnes Albertjanvanderwal@ynbusiness.nl. Hij helpt u graag op weg! Voor agrariërs in Heerenveen is er een gratis energiescan mogelijk. Dat gaat via LTO Heerenveen. kijk op de website van LTO Noord voor meer informatie.

Landelijke subsidiemogelijkheden

Op dit moment zijn er regelingen (in de maak) voor een tegemoetkoming in de energiekosten. Zo is een tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangekondigd en een energieplafond. Ook is er subsidie beschikbaar gesteld om het om het MKB te verduurzamen. Denk hierbij aan:

  • het investeren in minder CO2 uitstoot;
  • investeren in milieuvriendelijke techniek;
  • het produceren van grootschalige ( hernieuwbare) energie;
  • het aanschaffen van een zonneboiler, warmtepomp, aansluiten op een warmtenet of
  • het plaatsen van een kleinschalige windturbine of zonnepanelen;
  • het aanschaffen of financieel leasen van een nieuwe uitstootvrije bedrijfsauto.

Voor een actueel overzicht verwijzen wij u naar naar de website van Rijksdienst voor ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering

Stimulerend toezicht

Het verduurzamen van uw bedrijf kan financieel voordeel bieden. Daarnaast gelden ook enkele verplichtingen.

Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor meer informatie kijkt u op op de website van Rvo Informatieplicht energiebesparing

Energielabel C-plicht

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.Voor meer informatie kijkt u op op de website van Rvo Energielabel C kantoren