Ondernemersfonds - Gemeente Heerenveen

Ondernemersfonds

BedrijfspandEen aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein, meer evenementen in het centrum en de dorpen; dankzij de middelen in het Heerenveen Ondernemers Fonds (HOF) kunnen ondernemers in Heerenveen samen beslissen over bestedingen en de versterking van het lokale ondernemersklimaat.

Samen profiteren

Het Heerenveen Ondernemers Fonds is een initiatief dat is ontstaan vanuit de verschillende ondernemersverenigingen in de kern Heerenveen. De gemeente ondersteunt het fonds. In het fonds bepalen de ondernemers met elkaar waaraan het budget wordt besteed, bijvoorbeeld samen het centrum-, wijk- of parkmanagement oppakken, zorgen voor ‘schoon, heel en veilig’, gezamenlijk inkopen, promotie- en lobbyactiviteiten, evenementen, onderwijs- en arbeidsmarktprojecten organiseren en kennisprogramma’s ontwikkelen. Meer voorbeelden leest u in het rapport over de oprichting van een gemeentebreed ondernemersfonds in de gemeente Heerenveen (PDF, 880 kB).

Samen investeren

Ondernemers voeden samen het ondernemingsfonds. De bijdragen van ondernemers worden door de gemeente geïnd via een opslag (4,76%) op het OZB-tarief voor niet-woningen. Dat komt overeen met ongeveer € 30,00 per ton WOZ-waarde. De gemeente subsidieert het opgebrachte budget door naar de stichting Heerenveen Ondernemers Fonds. Het fonds beschikt daarmee jaarlijks over circa € 320.000.

Meer informatie

Meer informatie over het Heerenveen Ondernemers Fonds kunt u vinden op de website www.heerenveenondernemersfonds.nl. Als u een voorstel heeft over de besteding van dit fonds kunt u contact opnemen met de Ondernemersvereniging in uw gebied. Ook als u daar geen lid van bent. Voor vragen over het ondernemersfonds aan de gemeente kunt u contact opnemen met mevrouw Marianne de Jeu (e-mail: m.dejeu@heerenveen.nl)

Hebt u een landbouwbedrijf?

Landbouwbedrijven hebben in dit geval een bijzondere positie, zij kunnen hun betaalde bijdrage aan het fonds terugvragen bij het Heerenveen Ondernemers Fonds zelf. U kunt hiervoor contact opnemen via www.heerenveenondernemersfonds.nl.