het rapport over de oprichting van een gemeentebreed ondernemersfonds in de gemeente Heerenveen