Openbare inschrijving kavel Gooilandlaan 57 Heerenveen

Hoekstra Bedrijfsmakelaars start namens de gemeente Heerenveen met de openbare inschrijving van een kavel aan de Gooilandlaan 57 in de wijk Akkers te Heerenveen.

Voorheen was hier de Duisterhoutschool gevestigd, deze zal in 2017 gesloopt worden. Met de sloop van de voormalige basisschool komt de locatie beschikbaar voor de ontwikkeling van woningbouw. De kavel wordt door de gemeente Heerenveen per inschrijving verkocht.

Kadastrale aanduiding

Kadastraal bekend gemeente: Knijpe, Sectie: C: nummer 4847 groot 3.207 m2.

Biedprijs

Biedprijs inschrijving vanaf € 300.000,- k.k. exclusief btw. De inschrijvingen zullen na toetsing aan formele eisen en aan voldoening aan de eis uit de conformiteitentabel, worden beoordeeld en onderling vergeleken op basis van EMVI, prijs (bedrag) en kwaliteit (schetsontwerp). Waarbij de verdeling tussen prijs en kwaliteit 400/600 is.

Belangrijke data

Dinsdag 9 mei 2017 11:00 uur is het laatst mogelijke tijdstip voor het indienen van een schriftelijke bieding voorzien van een voorlopig ontwerpplan van de te realiseren woningen. Een inschrijvingsformulier is te verkrijgen bij Hoekstra Bedrijfsmakelaars. De gemeente Heerenveen maakt op dinsdag 13 juni 2017 bekend aan wie zij de kavel gunnen, op basis zoals omschreven bij de voorwaarden.

Contactgegevens Hoekstra Bedrijfsmakelaars

Hoekstra Bedrijfsmakelaars
Mevr. S. Lok
Willemskade 9
Postbus 288
8901 BB Leeuwarden
tel. (058) 233 73 37