Team Economische Zaken

Het team Economische Zaken (EZ) ziet het als haar missie om een bijdrage te leveren aan de versterking van het vestigings- en ondernemersklimaat in Heerenveen. Het team EZ kan uw bedrijfsvragen beantwoorden en/of doorsturen binnen de organisatie of naar derden die met uw plan bezig zijn of uw specifieke vraag kunnen beantwoorden.

Hebt u vragen?

Het team is bereikbaar via telefoonnummer (06) 392 750 39. U kunt uw vragen ook stellen via de e-mail: bedrijven@heerenveen.nl.

Het team van Economische Zaken bestaat uit:

Accountmanagement

  • Anja Miedema (jr. accountmanager – relatiebeheer)
  • Wouter de Groot (accountmanager – relatiebeheer)
  • Elsemarie Oosterveen (accountmanager – acquisitie)
  • Jannie Dalstra (medewerker grondzaken)
  • Jildau Wiersma (accountmanager – recreatie en toerisme)
  • Anke Beeksma (accountmanager – centrum-/winkelgebieden)

Beleid en coördinatie

  • Marianne de Jeu (beleidsadviseur economische zaken, projecten en processen)
  • Janny van Dijk (projectmanager)
  • Roy Postma (junior beleidsmedewerker)
  • Annet Gorter (managementassistent)