Akkrum Randweg Sinnebuorren

Randweg SinnebuorrenDe nieuwe Randweg Akkrum komt tussen de aansluiting met de Ljouwerterdyk en De Loads. Over de Polsleat komt een nieuwe vaste brugverbinding. De bestaande Trigreppelbrug wordt gerenoveerd. De Randweg wordt zo ingericht dat deze een goed en veilig woon- en leefklimaat voor de omliggende woningen oplevert.

Realisatieplan Randweg

Het project wordt uitgevoerd volgens het principe “sober, doelmatig en duurzaam”. De weg wordt aangelegd in asfalt en wordt voorzien van een nieuwe fundering. Aan weerszijden wordt op de weg in een afwijkende kleur fiets suggestiestroken aangebracht. Een nieuwe veilige oversteek voor fietsers richting de sportvelden wordt gerealiseerd. Het Realisatieplan is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2014. De afgelopen periode is het plan uitgewerkt en gereed gemaakt voor uitvoering.

Bruggen

Over de Polsleat komt een nieuwe vaste brug. De bestaande oeverlijn blijft en daarmee wordt het karakter van de Polsleat behouden. De bestaande Trigreppelbrug wordt gerenoveerd en blijft een beweegbare brug.

Sinnebuorren

Het stedenbouwkundig plan voor de Sinnebuorren is op 15 september 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Op 23 maart 2015 zijn het beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Na de zomer van 2016 zal woningcorporatie Elkien starten met de bouw van de eerste fase van de nieuwe woningen.

Wanneer klaar?

Vanaf augustus 2015 is men gestart met de uitvoering van de Randweg. In het najaar is ook gestart met de bouw van de burg over de Polsleat. Beiden zijn in de zomer van 2016 gereed, dan zal de randweg worden opengesteld voor verkeer.

Meer informatie

Voor meer informatie over de achtergronden van het project neemt u contact op met de heer Mart Lenis, projectleider, (0513) 61 76 25 of mail uw vraag naar m.lenis@heerenveen.nl of met Annie Stelma, wijkmanager, (0513) 61 74 90 of mail uw vraag naar a.stelma@heerenveen.nl

Heeft u vragen over de uitvoering dan kunt u contact opnemen met de heer Klaas Kuperus, telefoon (0513) 61 76 75 of mail uw vraag naar k.kuperus@heerenveen.nl