Azc

Update 22 maart 2017: huidige plannen azc Heerenveen van de baan

Er komt geen asielzoekerscentrum in Heerenveen. Het COA zegt dat de kans klein is dat de opvangplekken nodig zijn. De instroom in Nederland van vluchtelingen neemt namelijk steeds verder af. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten dat de huidige azc-plannen voorlopig van de baan zijn.

Waarom wordt het afgeblazen? Er kunnen toch opnieuw vluchtelingen komen?

Volgens het COA is de kans klein dat de opvangplekken in Heerenveen nodig zijn, omdat de instroom van vluchtelingen steeds verder afneemt.

Kan er later alsnog een azc komen?

Ja dat kan. Mocht in de toekomst de vluchtelingenstroom toenemen en het COA opnieuw een beroep op ons doen, dan staan we daarvoor open. Er is dan een nieuw besluit nodig.

Wat gebeurt er met het fietspad?

Het fietspad was onderdeel van de plannen in het gebied rondom het azc. Het wordt nu meegenomen in de plannen voor de aanpassingen van de op- en afritten A32. Deze plannen komen in juli in de gemeenteraad.

Kan het COA/gemeente dit zomaar besluiten?

De instroom van vluchtelingen neemt steeds verder af. Het COA vindt de kans klein dat nieuwe opvangplekken, zoals een azc in Heerenveen, nodig zijn. We vinden bouwen voor leegstand niet zinvol.

Hoeveel heeft al die voorbereiding nu gekost?

De voorbereiding heeft ruim € 300.000 gekost. Dat zit zowel in ambtelijke uren, als in juridisch advies en het opstellen van contracten.  En verder in communicatiemiddelen, de planologie en vergunningsprocedure.

Wie betaalt de kosten die de gemeente heeft gemaakt?

De gemeente vraagt de gemaakte kosten terug bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie heeft daarvoor afspraken gemaakt met VNG. De verwachting is dat de gemeente een groot deel van de gemaakte kosten vergoed krijgt.

Wat vindt de gemeente van dit bericht?

We vinden het jammer dat het azc niet doorgaat. In de gemeente Heerenveen is veel steun voor de opvang van asielzoekers. Dat is wel gebleken uit de grote betrokkenheid van inwoners bij de plannen en de zeer constructieve samenwerking met de leden van de klankbordgroep azc.

Wat gebeurt er nu met deze locatie? Blijft het parkeerterrein/groen of worden er toch woningen gebouwd?

Het huidige parkeerterrein blijft nu gewoon beschikbaar als parkeerterrein. Er zijn geen concrete bouwplannen. Eerdere plannen voor woningbouw gingen niet door omdat er geen vraag naar was.

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het azc?

Wij informeren u zo goed mogelijk over actuele ontwikkelingen via deze website. In samenwerking met het COA en de klankbordgroep brengen wij ook een nieuwsbrief uit over het azc. En op de Facebookpagina Opvang Heerenveen plaatsen wij geregeld updates.
Op deze pagina vindt u links naar

 • de tijdlijn en actuele ontwikkelingen rondom het azc
 • de nieuwsbrief azc
 • verslagen van de klankbordgroep azc
 • relevante documenten en downloads
 • veelgestelde vragen over de onderwerpen:
  – Onderwijs, zorg en welzijn in het azc
  – Veiligheid in en om het azc
  – De locatie van het azc
  – Communicatie over het azc
  – De asielprocedure in Nederland

Wat is de klankbordgroep azc?

De gemeente heeft inwoners uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van het azc. Meer dan 50 inwoners hebben zich in november 2015 aangemeld voor de klankbordgroep. De klankbordgroep brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over het toekomstige azc. Wilt u ook meedenken en -praten over het azc? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar opvang@heerenveen.nl en geef aan bij welke themagroep u wilt aansluiten: Communicatie, Veiligheid of Sociaal.

Waar kan ik vragen stellen over het azc en waar kan ik met mijn ideeën terecht?

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kunt vinden? Of hebt u een idee voor het toekomstige azc?