De Treffe

Logo De Treffe

In de zomer van 2019 hebben veel bewoners van Skoatterwâld gestemd op verschillende plannen voor het gebied ‘de Eilanden’. Plan ‘de Treffe’ heeft gewonnen. Dit plan is nu verder uitgewerkt en er is een mogelijkheid tot inspraak.

 

De Treffe

In het plan ‘De Treffe’ worden zo’n 60 woningen gebouwd in een groene en waterrijke omgeving, middenin het noordelijk deel van Skoatterwâld. De woningen zijn geschikt voor diverse doelgroepen, voor gezinnen, maar ook voor senioren. Er zijn volop mogelijkheden voor het creëren van slaapruimte op de begane grond.

De ontwikkelaar van het plan ‘de Treffe’, Slokker uit Zwolle en bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie, hebben de afgelopen tijd het plan verder uitgewerkt tot een zogenaamd voorlopig ontwerp.

Bestemmingsplan

Het plangebied heeft nu de bestemming ‘uit te werken woondoeleinden’. Daarin zijn de hoofdlijnen van de bouwmogelijkheden vastgelegd. In het uitwerkingsplan wordt voor de gronden een bouwvlak vastgesteld en worden regels vastgelegd voor de maatvoering en situering van woningen, groen en water. Het uitwerkingsplan wordt gemaakt op basis van het voorlopig ontwerp van plan ‘de Treffe’ wat nu ter inzage ligt. Het uitwerkingsplan wordt op dit moment opgesteld en na de inspraaktermijn afgerond. Het uitwerkingsplan wordt na de zomervakantie ter inzage gelegd.

Inspraak

Het voorlopig ontwerp ligt met ingang van donderdag 13 mei 2020 tot en met woensdag 10 juni 2020 (vier weken) ter inzage. Wilt u reageren op het voorlopige ontwerp? Vul dan het formulier inspraak de Treffe in.

Plannen

Klik om te vergroten