Downloads azc

De afspraken die gemeente Heerenveen en het COA hebben gemaakt over het toekomstige azc, zijn eind maart 2016 vastgelegd in een bestuursovereenkomst en een concept-huurovereenkomst. De klankbordgroep azc heeft de gemeente advies gegeven over de afspraken in de bestuursovereenkomst. Op deze pagina vindt u relevante documenten die betrekking hebben op de realisatie van het azc in Heerenveen.