Herinrichting Fok en Schans

Bewoners en gemeente hebben samen een definitief ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Heerenveense straten Fok en Schans. Wethouder Hans Broekhuizen: “We zijn blij dat we door goed overleg met de werkgroep en de buurtbewoners een goed en mooi plan hebben gemaakt. Gaandeweg het proces zijn er aanpassingen gemaakt, waarbij rekening gehouden is met individuele wensen. Maar ook met de veiligheid en de stedenbouwkundige en technische mogelijkheden.”

Meer parkeerplaatsen

Eerder gaven inwoners aan dat ze niet tevreden waren met het ontwerp voor de Schans; zo kwam het aantal parkeerplekken niet overeen met hun behoefte. Het definitieve ontwerp biedt uiteindelijk plaats aan 47 auto’s, zeven meer dan in het eerste conceptontwerp. Aan bijna alle wensen is zo gehoor gegeven, door te schuiven met groenvakken en de maatvoering van de parkeervakken hier en daar aan te passen.

Samenwerking bij het ontwerp

In de afgelopen maanden zijn er diverse contactmomenten met de bewoners geweest. Ook heeft de werkgroep een actieve rol in het geheel gespeeld. Er is veel gedaan om aan alle opmerkingen, vragen, knelpunten en wensen tegemoet te komen. Zonder afbreuk te doen aan uitgangspunten als noodzaak om op te knappen en te verbeteren. En niet te vergeten de verkeersveiligheid, onder andere voor de vele fietsers die gebruik maken van deze straten.

Uitvoering start in 2017

Na alle voorbereidingen starten de werkzaamheden aan de Fok op 6 juni 2017. En na de bouwvakvakantie is de Schans aan de beurt. In de nieuwsbrief van juli 2017 (PDF 611 kB)staat meer informatie over de werkzaamheden en de planning.

De voorbereidende werkzaamheden door de nutsbedrijven zijn overigens al in volle gang.
De bewoners van de straten worden persoonlijk op de hoogte gehouden van de voortgang. Zie ook de bewonersbrief van mei 2017 (PDF 196 kB), met daarin veel informatie over de praktische zaken rondom de werkzaamheden.

In december 2016 verscheen een nieuwsbrief fok schans december (PDF 5 MB).

Definitieve tekeningen