Herinrichting Gedempte Molenwijk en Breedpad

De gemeente Heerenveen gaat de Gedempte Molenwijk en een deel van het Breedpad opnieuw inrichten. Onder andere worden een aantal gebieden als ‘pleinen’ ingericht. Ook wordt de straat overzichtelijker gemaakt met voldoende ruimte voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Er is extra aandacht voor de bestrating, groen en (sfeer)verlichting.

Het plan is in overleg met de bewoners en ondernemers tot stand gekomen. Aannemer Joost Visser gaat het werk uitvoeren.

Huidige ontwikkelingen en update (mei 2019)

De aannemer heeft de inrichtingswerkzaamheden aan de Gedempte Molenwijk afgerond.
Zoals eerder vermeld: We hebben in juni 2018 enkele malen te maken gehad met zware regenval. Na een onderwater inspectie door duikers blijkt dat er gebreken aan de kademuur zijn ontstaan. Deze kademuur willen we eerst herstellen en hiervoor zijn voorbereidende werkzaamheden, vergunningaanvraag en berekeningen nodig. Op moment van schrijven is nog niet duidelijk wanneer de herstel- en verbeterwerkzaamheden aan de kade van het Breedpad kunnen worden uitgevoerd. Dat wordt naar verwachting eind 2019.

Het nieuwe plan Openbare verlichting is deels uitgevoerd. Het deel Breedpad volgt na het herstellen van de kade.

Contact tijdens de werkzaamheden

U kunt u tijdens de werkzaamheden contact opnemen met Joost Visser wanneer u vragen heeft. U kunt dan bellen met de heer Rien Hoek van Joost Visser via (06) 223 764 95.

Tekeningen

Lichtplan Gedempte Molenwijk en Breedpad (PDF 544 kB)

Tekening inrichting Breedpad (PDF 88 kB)

Download

Informatiebrief herinrichting Gedempte Molenwijk (PDF 207 kB)