Klankbordgroep azc

De gemeente heeft inwoners uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van het azc. Meer dan 50 inwoners hebben zich in november 2015 aangemeld voor de klankbordgroep. De klankbordgroep brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. De klankbordgroep heeft ook geadviseerd over de afspraken in de bestuursovereenkomst. Hiermee hebben inwoners een stem in het proces. De klankbordgroep is in 2016 verschillende keren bij elkaar geweest voor overleg. De notulen van de overleggen: