Op- en afritten A32

In de ochtend- en avondspits en tijdens evenementen ontstaat er in Heerenveen grote verkeersdrukte. Door het toegenomen aantal auto’s is er nu te weinig ruimte vanaf de snelweg de stad in en andersom. Daarnaast ligt knooppunt Heerenveen (A7/A32) dichtbij. Ook dat verhoogt de druk. Als we niets doen, dan zorgt de voortdurende groei van het aantal auto’s op de weg voor meer stilstaan en dus langere reistijden, verminderde bereikbaarheid, economische schade en de extra uitstoot van schadelijke stoffen. Daarom willen gemeente en provincie Fryslân Heerenveen beter bereikbaar maken.

Verbetering op- en afritten A32

Voor een betere bereikbaarheid nemen de gemeente Heerenveen en provincie Fryslân samen met Rijkswaterstaat de volgende maatregelen:

  • verbetering van de op- en afritten van de A32 bij Heerenveen Centrum en Oranjewoud;
  • verbetering van de wegen naar deze op- en afritten (K.R. Poststraat en de Oranje Nassaulaan).

De twee belangrijkste uitgangspunten voor de aanpassingen zijn:

  • bestaande aansluitingen worden geoptimaliseerd;
  • er komt zo min mogelijk nieuw asfalt.

Met bewoners en bedrijven

In 2016 en 2017 jaar gingen de drie overheden (gemeente, provincie en Rijkswaterstaat) tijdens meerdere bijeenkomsten en gesprekken hierover in overleg met bedrijven, inwoners en Plaatselijk Belang.

Definitief ontwerp K.R. Poststraat

De vragen en suggesties die tijdens bijeenkomsten naar voren kwamen, zijn nauwkeurig onderzocht. Een aantal suggesties is overgenomen. Twee van de vier kantooruitritten aan de K.R. Poststraat blijven bestaan en ook de voetgangersoversteek bij de McDonalds blijft intact. De suggestie om op de K.R. Poststraat (ten westen van de A32) een ovonde te plaatsen is niet overgenomen. De reden hiervoor is dat verkeer uit het centrum richting de snelweg in de spits vast zal lopen. Daarom biedt een ovonde geen oplossing voor het verkeer uit alle richtingen. Het definitieve ontwerp kunt u nalezen op de website Heerenveen Beter Bereikbaar.

Inbreng leidt tot aangepast ontwerp

Het ontwerp voor de Oranje Nassaulaan van mei/juni 2016 sloot niet aan bij de wensen van de inwoners en Plaatselijk Belang Oranjewoud. Daarom is er een aantal grote wijzigingen in het definitief ontwerp doorgevoerd. Zo worden de afrit A32 Noord en de Stadionweg samengevoegd tot een nieuw kruispunt met een drietaks turborotonde. Verder krijgt de oostkant van de A32 een turborotonde in plaats van verkeerslichten. Aan de westkant van de A32 blijft één kruispunt met verkeerslichten. Het definitieve ontwerp kunt u nalezen op de website Heerenveen Beter Bereikbaar.

Vervolgstappen

Op 17 juli gaf de gemeenteraad akkoord op het definitief ontwerp voor de op- en afritten van de A32 bij Heerenveen centrum en Oranjewoud en de wegen naar deze op- en afritten (K.R. Poststraat en Oranje Nassaulaan). De wegen worden geoptimaliseerd waarbij er zo min mogelijk nieuw asfalt komt. De bestemmingsplanprocedure start na de zomer. Volgens planning starten de werkzaamheden in het najaar van 2018.

Investeringsagenda Drachten Heerenveen

Het verbeteren van de aansluiting op de A32 is een project uit de Investeringsagenda Drachten Heerenveen. In de investeringsagenda de investeringsagenda werken provincie Fryslân, de gemeenten Smallingerland en Heerenveen en het bedrijfsleven samen. Tot 2018 investeren ze ruim 85 miljoen in het verbeteren van de economische positie en de bereikbaarheid van de plaatsen Drachten en Heerenveen. Andere projecten in de Investeringsagenda zijn Sportstad Buiten en het verbeteren van het busstation in Heerenveen en de herinrichting van het Molenplein.

Laatste nieuws: www.heerenveenbeterbereikbaar.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de A32? Of in 3D de nieuwe aansluitingen bekijken? Zoekt u informatie, documenten of kaarten? Ga dan naar heerenveenbeterbereikbaar.nl. Op deze website vindt u alle informatie over de nieuwe aansluitingen op de A32 bij Heerenveen.