Van der Valk-hotel

Op 21 januari 2019 heeft de gemeenteraad gekozen voor de vestiging van een Van der Valk Hotel aan de Oranje Nassaulaan en de oprit naar de A32.

Het project omvat de realisatie van een hotel (ca. 120-140 kamers) met bijbehorende faciliteiten, conferentiezalen en een restaurant. Daarnaast moet op de kavel voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd worden.

Stedenbouwkundig plan

Op basis van het raadsbesluit over de locatie wordt het project verder uitgewerkt. De eerste stap is het maken van een stedenbouwkundig plan. In dit plan worden ruimtelijke randvoorwaarden opgenomen voor de realisatie van het project. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het precieze bouwvlak van het gebouw op de kavel, de maximale hoogte, beeldkwaliteit, oplossing voor het parkeren en de verkeersontsluiting.

In het stedenbouwkundig plan moet ook ruimte gevonden worden voor het verplaatsen van het voetbalveld en het parkeerterrein van het sportcomplex waar het project deels op gerealiseerd gaat worden.

Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het ontwerp van het gebouw en het bestemmingsplan/omgevingsplan.

Inloopbijeenkomst

De gemeente en Van der Valk vinden het belangrijk dat omwonenden en andere direct belanghebbenden mee kunnen denken over de inpassing van het project op deze locatie. Daarom nodigen we u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 14 april.

Tijdens de inloopbijeenkomst informeren we u over de stand van zaken, het vervolg en vragen we u mee te praten over de uitwerking van het plan. Bijvoorbeeld over de plek van het hotel op de kavel, de verkeersstromen, het parkeren en hoe het hotel er in grote lijnen uit komt te zien.

Datum en locatie bijeenkomst

Datum: dinsdag 14 april
Tijd: tussen 17:00-21:00
Locatie: Feanplaza in het Abe Lenstra Stadion.
We zijn benieuwd naar uw mening en de vragen die u heeft.

U hoeft niet de volledige tijd aanwezig te zijn.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn? Dan zien we uw aanmelding graag tegemoet. Dit kan via onderstaande knop.

U ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst in uw e-mail nog aanvullende informatie over het programma.

Meer informatie

In aanloop naar de bijeenkomst volgt op deze pagina meer informatie.