Van der Valk-hotel

Op 21 januari 2019 heeft de gemeenteraad gekozen voor de vestiging van een Van der Valk Hotel aan de Oranje Nassaulaan en de oprit naar de A32.

Het project omvat de realisatie van een hotel (ca. 120-140 kamers) met bijbehorende faciliteiten, conferentiezalen en een restaurant. Daarnaast moet op de kavel voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd worden.

Stedenbouwkundig plan

Op basis van het raadsbesluit over de locatie wordt het project verder uitgewerkt. De eerste stap is het maken van een stedenbouwkundig plan. In dit plan worden ruimtelijke randvoorwaarden opgenomen voor de realisatie van het project. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het precieze bouwvlak van het gebouw op de kavel, de maximale hoogte, beeldkwaliteit, oplossing voor het parkeren en de verkeersontsluiting.

In het stedenbouwkundig plan moet ook ruimte gevonden worden voor het verplaatsen van het voetbalveld en het parkeerterrein van het sportcomplex waar het project deels op gerealiseerd gaat worden.

Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het ontwerp van het gebouw en het bestemmingsplan/omgevingsplan.

Inloopbijeenkomst afgelast

Vanwege het coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt de inloopbijeenkomst van dinsdag 14 april over de inpassing van het Van der Valk hotel op de geselecteerde locatie in Heerenveen tot nader order uit te stellen. Zodra er een nieuwe datum bekend is of als wij nieuwe informatie hebben, wordt u hierover geïnformeerd.