Colofon

Deze website is gemaakt door de Gemeente Heerenveen en Crossmedia Communicatiegroep

Redactie en eindredactie:
Webteam gemeente Heerenveen

Op- of aanmerkingen? Mail de webmaster website@heerenveen.nl

Privacy- en cookieverklaring

De gemeente Heerenveen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens. We gaan zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze verklaring geeft aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Hier vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Heerenveen omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy.

De gemeente Heerenveen verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig en in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving. Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.
In deze privacyverklaring geven we u informatie hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, voor welke doelen we de gegevens verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag we deze gegevens vastleggen. Ook leest u wat uw rechten zijn, bijvoorbeeld rondom inzage en correctie en het indienen van klachten. Daarnaast leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens beveiligen.

Cookies

U kunt de website van de gemeente anoniem bezoeken, tenzij u persoonlijke gegevens invult. Wel willen wij een beeld krijgen van het aantal bezoekers van onze site en welke pagina’s er worden bezocht. Daarvoor worden enkel het aantal bezoeken geregistreerd en niet de identiteit van de bezoekers. Uw gegevens blijven dus anoniem. De gemeente gebruikt cookies voor een bezoekersanalyse via Google Analytics.

De noodzakelijke en statistiekcookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Ook voor de chattool Tawk worden cookies geplaatst. De gemeente Heerenveen gebruikt de informatie uit Google Analytics en Tawk alleen om de website te verbeteren. Wij geven deze informatie nooit aan andere partijen en gebruiken deze nooit voor commerciële doeleinden.

Wat kunt u doen als u vragen heeft, of een klacht heeft?

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via privacy@heerenveen.nl. Ook helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u lezen op de pagina’s over Privacy. Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente kunt u binnenkort vinden in het verwerkingsregister.

Hebt u een klacht of wilt u een datalek melden? U kunt dan contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensverwerking via 14 0513 of via privacy@heerenveen.nl. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Proclaimer

De gemeente Heerenveen is, als beheerder van deze website, verantwoordelijk voor de inhoud en doet er alles aan om die informatie zo actueel, volledig en juist mogelijk te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct of verouderd is, laat het ons dan weten, wij stellen uw reactie bijzonder op prijs. Stuur een e-mail naar website@heerenveen.nl