Privacy: hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Om uw persoonsgegevens te beveiligen neemt de gemeente Heerenveen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Deze maatregelen hebben we in ons informatiebeveiligingsbeleid opgenomen. Dit beleid is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Op de website van de BIG leest u hier meer informatie over.

Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen die we hebben genomen:

  • We bekijken wie vanuit zijn functie toegang tot bepaalde gegevens mag hebben. Wie dit niet nodig heeft voor zijn functie, krijgt geen toegang.
  • De website is versleuteld via een SSL certificaat, ook de online formulieren zijn versleuteld met een certificaat.
  • Als het om zeer gevoelige gegevens gaat, dan versturen we het niet per e-mail, maar maken we gebruik van een beveiligde methode om gegevens te versturen.
  • De gegevens worden alleen op servers binnen de Europese Unie of Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen.
  • Beveiligd e-mailen. Sinds 16 mei kunt u bij e-mail verkeer met de gemeente daarom een andersoortige mail ontvangen. Zo’n mail is beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord krijgt u daarna van de gemeente toegestuurd. U kunt als inwoner ook beveiligd mailen naar en met de gemeente. Dit kan via veiligmailen.heerenveen.nl
  • Ook organiseren we regelmatig privacybewustzijns trainingen onder onze medewerkers, onder andere om datalekken te voorkomen.
  • We houden een register van datalekken bij en analyseren deze regelmatig en gebruiken de lessen om processen aan te scherpen en te verbeteren.

Ondanks dat we zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze passend beveiligd hebben, kan het voorkomen dat er gegevens gelekt worden. Bijvoorbeeld door een hack van een systeem, of dat we gegevens naar een verkeerde persoon hebben gestuurd. Dit wordt ook wel een datalek genoemd.

Als u vermoedt dat er sprake is van een datalek, dan kunt u met ons contact opnemen via privacy@heerenveen.nl. We doen ons best om de gevolgen te beperken en doen onderzoek naar het datalek.