Privacy: hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze vastgelegd hebben.

De wet schrijft in bepaalde gevallen expliciet voor hoe lang we gegevens moeten bewaren. Dit is bijvoorbeeld in de Archiefwet vastgelegd. Op basis van deze archiefwet zijn gemeentelijke selectielijsten vastgesteld. We houden ons aan de termijnen uit de selectielijst. Na het verlopen van die bewaartermijn vernietigen we deze gegevens, tenzij de gegevens van historische waarde zijn. Dan kan het zijn dat de gegevens langer bewaard worden. Hiervoor zijn specifieke regels voor. De archivaris ziet hier op toe.

Wilt u weten hoe lang we deze gegevens verwerken, dan kunt u in het verwerkingsregister (PDF 1 MB) bekijken. U kunt hier ook zien welke persoonsgegevens we vastleggen, voor welke doelen we deze vastleggen en ook op basis van welke wettelijke grondslag we deze verwerken.