Privacy: inzage of wijziging

Hoe dient u een verzoek voor inzage of wijziging persoonsgegevens in?
U kunt een inzageverzoek sturen of een ander verzoek door het online formulier in te vullen.

Om u goed te kunnen helpen, raden we u aan om zo specifiek mogelijk te zijn om welke persoonsgegevens u inzage wenst en om zo duidelijk mogelijk te omschrijven op welke wijze u contact heeft gehad met de gemeente Heerenveen. Dit kan een bepaald onderwerp zijn, of in een specifieke situatie. Zoals een bepaald begeleidingstraject.

Wat doen we als we een verzoek van u krijgen?

a. We controleren uw identiteit en sturen u een bevestigingsbrief
Voordat we uw verzoek in behandeling kunnen nemen, controleren we altijd uw identiteit. U kunt zich identificeren door een afspraak te maken op het gemeentehuis.

In geval het gegevens van een kind onder de 16 jaar betreft, is het noodzakelijk dat u ouderlijk gezag heeft. Wij controleren dat via de rechtbank in het gezagsregister.

b. We nemen uw verzoek in behandeling
We proberen uw verzoek binnen vier weken af te handelen en u een bericht te sturen. Maar als het verzoek complex is of als we veel inzageverzoeken moeten behandelen, dan kunnen we de termijn verlengen tot drie maanden nadat we uw verzoek hebben ontvangen.
Ook kunnen we u vragen als uw verzoek om veel gegevens gaat, om uw verzoek te specificeren.

c. U krijgt binnen een maand een reactie.
Als wij een verzoek van u krijgen, geven we u zo snel mogelijk – maar in ieder geval binnen een maand – antwoord. We laten u dan weten of, en hoe we aan uw verzoek voldoen. Als we de termijn moeten verlengen dan laten we het u ook binnen een maand weten.

Voldoen we niet – of gedeeltelijk – aan uw verzoek, dan leggen we in ons besluit altijd uit waarom. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we bepaalde gegevens vanwege de openbare orde of veiligheid niet mogen delen. Ook is het niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Als het bestand of document waarvan u inzage wenst gegevens van andere personen bevat, dan kunnen we – vanwege de privacyrechten van die andere persoon – uw verzoek daarom weigeren.

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan heeft u altijd recht om in bezwaar te gaan tegen ons besluit. We leggen in de brief uit hoe u dit kunt doen en binnen welke termijn.
U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.