Privacy: overzicht van wat we vastleggen of gebruiken

Wilt u weten welke persoonsgegevens we voor welke wettelijke grondslagen vastleggen? U kunt het binnenkort nalezen in het verwerkersregister. U kunt in het verwerkersregister zien welke persoonsgegevens we vastleggen, voor welke doelen we deze vastleggen en hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren.

Welke persoonsgegevens leggen we vast?

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een aanvraagformulier, een formulier op deze website, of telefonisch. We leggen dan de persoonsgegevens vast die nodig zijn om een bepaald doel te bereiken. Bijvoorbeeld om onze publiekrechtelijke taak uit te kunnen voeren.

U kunt denken aan de volgende situaties:

  • als u contact opneemt met de gemeente via het contactformulier, dan leggen we de persoonsgegevens vast die u verstrekt. Bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens of andere gegevens.
  • als u in de gemeente komt wonen, dan leggen we in de BRP (Basis Registratie Persoonsgegevens) uw naam en adres in de BRP vast. Dit is ook het geval als u bijvoorbeeld trouwt of een kind krijgt.

In sommige gevallen gaat het om ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dit zijn bijvoorbeeld uw BSN nummer of gegevens over uw gezondheid, politieke voorkeur of strafrechtelijke gegevens. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. We gaan hier extra zorgvuldig mee om en nemen extra beveiligingsmaatregelen om deze te beschermen.

Wilt u weten welke persoonsgegevens we van u verwerken, dan kunt u bekijken in het register (PDF 1 MB). U kunt in dit register ook lezen op basis van welke wettelijke grondslag we deze gegevens vastleggen, voor welke doelen en ook de bewaartermijn bekijken.