Privacy: persoonsgegevens die wij verwerken

De gemeente Heerenveen mag alleen persoonsgegevens van u verwerken als daar een reden voor is (wettelijke grondslag) die vastgelegd is in de AVG (De Algemene verordening gegevensbescherming).

Wanneer mogen we persoonsgegevens vastleggen?

a. vanwege de wet of onze publiekrechtelijke taak
Er zijn persoonsgegevens die we van de wet moeten vastleggen. In de wet is dan bepaald welke persoonsgegevens we moeten verwerken voor welke doelen. Ook mogen we persoonsgegevens verwerken als dit volgt uit onze publiekrechtelijke taak, openbaar gezag of het algemeen belang.

U kunt aan de volgende situaties denken:

  • We zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om een belastingaanslag te sturen.
  • We moeten persoonsgegevens, -zoals uw naam, adres, of u gehuwd bent- vastleggen in de Basis Registratie Persoonsgegevens.
  • Om uw aanvraag in behandeling te nemen en om deze te kunnen beoordelen hebben we persoonsgegevens van u nodig, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een vergunning of een uitkering.
  • We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens toe te voegen aan het kadaster en landelijke voorzieningen.

b. voor de uitvoering van een overeenkomst, of vanuit onze dienstverlening
Daarnaast kunnen we persoonsgegevens gebruiken als onderdeel van onze dienstverlening, of voor het uitvoeren van een overeenkomst als we deze met u gesloten hebben:

  • Als onze dienstverlening wijzigt om u hierover te informeren
  • om klanttevredenheidsonderzoeken te doen
  • om meldingen op te lossen en te beantwoorden, of om uw klachten in behandeling te nemen

c. op basis van toestemming
Soms mogen we alleen uw gegevens verwerken, als u ons daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.