Privacy: regelgeving en begrippen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is binnen Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de AVG.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de landelijke toezichthouder op het gebied van privacy. Als u meent dat de gemeente ten onrechte uw persoonsgegevens verwerkt, of de verkeerde gegevens en u er met de gemeente niet uitkomt, kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen.

Functionaris voor de gegevensbescherming

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijk toezichthouder op het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente. De FG levert daarmee een belangrijke bijdrage aan correct gebruik van vertrouwelijke persoonsgegevens door de gemeente.

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over persoonsgegevens.