Privacy: welke rechten heeft u?

U heeft vanuit de privacywetgeving een aantal rechten:

  • U mag inzage vragen welke persoonsgegevens we van u vastgelegd hebben
  • Als de persoonsgegevens niet correct of onvolledig zijn, dan mag u ons vragen om deze te corrigeren of aan te vullen
  • U mag ons vragen om de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen het vastleggen van de gegevens of de gegevens te wissen
  • Als we uw gegevens hebben vastgelegd op basis van toestemming, dan mag u uw toestemming intrekken
  • Als we uw gegevens hebben vastgelegd onder de wettelijke grondslag toestemming of uitvoering van een overeenkomst, dan mag u ons vragen om een bestand met uw gegevens beschikbaar te stellen in een digitaal bestand door een verzoek te doen op dataportabiliteit
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Functionaris voor de Gegevensverwerking (via e-mail) van de gemeente Heerenveen, of bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Een verzoek hiervoor dient u in met een digitaal formulier: