Privacy: wie zijn de ontvangers van deze gegevens?

We zullen uw persoonsgegevens niet zomaar delen met derden. We volgen de regels die hiervoor gelden, zoals bijvoorbeeld rond de regels over doelbinding. Doelbinding betekent dat gegevens alleen gedeeld worden als dit past binnen het doel waarvoor we de gegevens hebben verwerkt. Ook bekijken we of we een wettelijke reden voor het delen van de gegevens hebben.

Soms moeten we namelijk deze gegevens vanuit onze wettelijke taak delen. Of volgt dit uit onze publiekrechtelijke taak.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Uw persoonsgegevens in de Basis Registratie Personen – dit is een landelijke voorziening en is door andere organisaties in te zien, als ze een maatschappelijke taak hebben. U leest hier meer over op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 
  • Als we op basis van een strafrechtelijk onderzoek persoonsgegevens moeten delen, bijvoorbeeld in het geval van fraude, dan delen we deze met de politie of het openbaar ministerie.

Ook kan het zijn dat we na uw toestemming deze gegevens delen.
We zullen – als we op basis van toestemming gegevens delen- dan altijd specifiek maken aan wie en voor welk doel we die gegevens delen. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Voor onze dienstverlening maken we gebruik van leveranciers. Bijvoorbeeld voor bepaalde software pakketten of uitbesteding van bepaalde taken, zoals parkeervergunningen. Deze leveranciers verwerken in opdracht van ons deze persoonsgegevens, waarvoor we verantwoordelijk zijn. We hebben met hen goede afspraken gemaakt om uw gegevens te beveiligen en geheim te houden.