Colofon

Deze website is tot stand gekomen door de medewerking van de volgende instellingen en bedrijven:
Gemeente Heerenveen
Crossmedia Communicatiegroep

Redactie en eindredactie:
Webteam gemeente Heerenveen

Op- of aanmerkingen? Mail de webmaster website@heerenveen.nl