Over de gemeente

De gemeente Heerenveen heeft 21 officiële dorpen en ruim 50.000 inwoners die voor het overgrote deel in de hoofdplaats Heerenveen wonen. Heerenveen is ’n Gouden Plak: een sportgemeente, met sc Heerenveen, Sportstad en Thialf, waar bekende sporters vele medailles halen. Daarnaast is Heerenveen dynamisch en ondernemend. Denk aan de vestiging van de zuivelreuzen op het bedrijventerrein.

De gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van B en W. De uitvoering gebeurt door de gemeentelijke organisatie.

Bij de gemeente Heerenveen werken ruim 500 medewerkers. Het grootste gedeelte is in vaste dienst en een klein deel tijdelijk. Met elkaar vormen we een flexibele organisatie die inspeelt op wat nodig is en op wat er in de omgeving gebeurt. We werken daarin samen met inwoners, bedrijven en organisaties.

Hoe ziet onze organisatie er uit?

De directie bestaat uit algemeen directeur/gemeentesecretaris Jeroen van Leeuwestijn, en adjunct-directeur Marion mulder. Daarnaast zijn er twaalf afdelingen met elke een eigen afdelingshoofd. De bedrijfsvoeringsafdelingen zorgen voor dienstverlening aan andere afdelingen en geven beleidsadvies aan de directie en het college.

De twaalf afdelingen

Ruimtelijke Ontwikkeling, IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte), Realisatie en Wijkbeheer, Publiek, Samenleving, Wimo (Werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning), Handhaving, Vergunningen en Posthuis Theater. En de bedrijfsvoeringsafdelingen BBFJz (Bedrijfsvoering, Belastingen, Financiële en Juridische Zaken), Organisatie en Communicatie, Informatie en ICT.