Vragenlijst communicatie

Wij zijn benieuwd naar uw mening over de berichtgeving van de gemeente. Via welke kanalen wordt er nu met u gecommuniceerd? Waar leest, hoort en ziet u wat er speelt in onze gemeente? Laat het weten door deze vragenlijst in te vullen. Dat kost maximaal vijf minuten en u helpt ons er erg mee. Uw mening telt: Er zijn geen goede of foute antwoorden. Invullen kan tot en met 14 april 2024.

Deelname aan deze vragenlijst is helemaal vrijwillig en anoniem. De vragenlijst maakt onderdeel uit van een afstudeerstage bij afdeling communicatie. Alle antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt en alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. We delen gegevens niet met anderen. Na afloop worden de verzamelde antwoorden verwijderd.

Inwonersvragenlijst over communicatie

Bijvoorbeeld berichtenbox via MijnOverheid, bewonersbrief, informatiebijlage in GrootHeerenveen, website.

1: Zeer oneens 2: Oneens 3: Neutraal 4: Mee eens 5: Zeer mee eens
12345
helder en begrijpelijk.
compleet.
persoonlijk.
aantrekkelijk vormgegeven.
vernieuwend.
wekt interesse op.

1: Zeer oneens 2: Oneens 3: Neutraal 4: Mee eens 5: Zeer mee eens
12345
communiceert begrijpelijk over nieuwe ideeën en plannen.
informeert inwoners tijdig over ontwikkelingen in de omgeving.
zet de juiste middelen in om met inwoners te communiceren.
zet genoeg communicatie in rondom actuele onderwerpen.

7. Ik lees het nieuws over de gemeente Heerenveen in krant:
8. Ik lees het nieuws over de gemeente Heerenveen op de social media kanalen van:
9. Ik hoor over de actualiteiten over de gemeente Heerenveen op radio.(Vereist)
10. Ik kijk de actualiteiten over de gemeente Heerenveen op tv.(Vereist)

11. Hoe neemt u contact op bij vragen en meldingen?

12. Ik ben bekend met het motto ‘Samen voor Goud’.(Vereist)
1: Zeer oneens 2: Oneens 3: Neutraal 4: Mee eens 5: Zeer mee eens
12345
blijft continu in ontwikkeling.
verbetert constant haar dienstverlening.
is een open en eerlijke organisatie.
is een betrouwbare organisatie.
heeft mijn vertrouwen.
neemt mijn feedback aan.
luistert naar mijn behoeften.
werkt zichtbaar om 'n Gouden Plak te zijn om te wonen, werken en ondernemen.

14. De gemeente Heerenveen heeft een goed imago.(Vereist)
15. Ik voel me betrokken bij de gemeente Heerenveen.(Vereist)
16. De afgelopen vier jaar is mijn beeld van de gemeente Heerenveen positief veranderd.(Vereist)
17. Ik ervaar positieve gevoelens als ik denk aan de gemeente Heerenveen.(Vereist)
18. Ik ben als inwoner betrokken bij de gemeente Heerenveen.(Vereist)
19. Ik ben trots om inwoner van de gemeente Heerenveen te zijn.(Vereist)

20. Geslacht:(Vereist)

21. Leeftijd:(Vereist)
Alleen de cijfers
Niet alle geïnteresseerden worden benaderd voor een interview.
Geplaatst op 18 maart 2024, 13:20 | Gewijzigd op 3 april 2024, 10:03

Nieuws