Amarens Reitsma


Telefoon

(0513) 84 55 73

E-mail

a.reitsma@heerenveen.nl

Website

https://www.cda-heerenveen.nl/

Te volgen via


 

  • Lid van raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu

Hoofd- en nevenfuncties:

  • Beleidsadviseur bij de gemeente Weststellingwerf
  • Lid Taakgroep vorming & toerusting PKN Hvn

Lees hier mijn bijdrage uit de Heerenveense Courant ‘De rol van Stijn Schaars’