Ben Brouwer


Telefoon

(0513) 682598

E-mail

b.brouwer@heerenveen.nl


Adresgegevens:

Prins Bernhardweg 7
8453 XB Oranjewoud

  • Lid van raadscommissie Samenlevingszaken

Lees hier mijn bijdrage uit de Heerenveense Courant: GB Heerenveen, een lokale partij voor iedereen.

Ben Brouwer over grondexploitatie:

Als raadslid weet je soms niet meer hoe het zit, of mis je parate kennis op een bepaald gebied. Dan moet je derden benaderen voor verduidelijking op specialistische gebieden, wat tot zeer heldere inzichten kan leiden. Grondexploitaties zijn al jaren een discussie in Nederland. Moet een gemeente zich wel op de commerciële markt begeven en hoe kun je dan de risico’s inschatten en zo veel mogelijk beperken. Als raadslid moet je wel instemmen met dit soort risicovolle zaken maar is de algmene kennis hierover vaak niet aanwezig. Dus moet je vertrouwen op de ambtelijke ondersteuning. Na een bijeenkomst van het gemeentelijke grondbedrijf met onze raad bleven er bij verschillende fracties grote vraagtekens achter. Wat nu te doen. Door bemiddeling van onze griffie werd er zeer snel een vervolgsessie belegd, maar dan met een externe organisatie. Dank hiervoor aan de griffie. De firma Metafoor weet op een zeer goede en interactieve manier de raadsleden bij dit onderwerp te betrekken. Startende met een aantal stellingen over dit onderwerp, om de discussie op gang te krijgen binnen de raad. Hoe kijken wij naar bepaalde zaken en wat zijn onze denkbeelden hierover. Hierdoor kwam al snel een verschil aan inzicht over de onderwerpen naar voren. Hierna werd het grondbeleid uitgelegd, met o.a. belangrijkste keuzes, hoe wordt het ontwikkeld, soorten strategieën en samenwerking. Daarna ging de discussie over de exploitatie met o.a. financiële vertaling, bouwgrond-, explotatiebegroting, cashflow grafieken, residuele grondprijs en risicobeheersing. De trainer had er voor gekozen om vanuit de eigen gemeente de zaken tegen het licht te houden, ik denk een prima uitgangspunt. Hierdoor krijg je een duidelijk beeld van wat er aan de hand is. Ikzelf had een tijdje geleden het boek handreiking Grondexploitatiewet gekocht. Een aanrader voor raadsleden, maar door de uitleg op deze avond, kon ik een aantal zaken nog beter hun plaats geven. Want bij het lezen van een boek geef je wel eens je eigen ideeën een richting die dan niet conform de praktijk werkt.

Met dank aan Jeroen van der Kuit en Harry Ploeg voor een leerzame avond. Misschien ook eens een managementgame inzetten, waardoor mensen meer van zichzelf laten zien zonder dat zij dit beseffen.