Elly Bijlsma  • Lid van raadscommissie Samenlevingszaken

Hoofd- en nevenfuncties:

  • Coördinator bij Stichting Urgente Noden (SUN) Friesland te Leeuwarden

Lees hier mijn artikel uit de Heerenveense Courant: Steeds werken aan verbeteringen in de zorg.