Evert Jan BokhorstAdresgegevens:

Breedpad 61
8442 AB Heerenveen

  • Lid van raadscommissie Algemene Zaken
  • Lid van de Auditcommissie

Hoofd- en nevenfuncties:

  • Directeur/eigenaar Uw Eigen Rekenkamer, Accountancy en Advies
  • Bestuurslid Stichting Mooi Heerenveen

Lees hier mijn artikel uit de Heerenveense Courant ‘Politiek of productie’