Gerrit van der WalAdresgegevens:

Akkrum

Hoofd- en nevenfuncties:

OR-voorzitter luchtmacht