Poppe Hooijsma


Telefoon

(0513) 63 27 71

E-mail

p.hooijsma@heerenveen.nl


Adresgegevens:

Kanadeseleane 6
8454 KR Mildam

  • Lid van raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu
  • Lid van de Auditcommissie

Hoofd- en nevenfuncties:

  • Consultant CBS, Heerlen/Den Haag
  • Bestjoerslid St. “It Alde Tsjerkje Mildaam”
  • Buurtcoördinator Mildam

Lees hier mijn artikel uit de Heerenveense Courant: Wa is de baas!