Rixt de JongAdresgegevens:

Haskerdijken

Lid van raadscommissie Samenlevingszaken en Ruimtelijke Ontwikkelingen

Hoofd- en nevenfuncties:

student