Noodfonds: maatschappelijke organisatie of instelling

Ik heb een maatschappelijke organisatie of instelling

Als maatschappelijke organisatie of vereniging (zonder winstoogmerk) kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. Het doel van deze subsidie is het overbruggen van acute betalingsproblemen door de sterk oplopende energieprijzen. Het bepalen van de subsidie is maatwerk. Door middel van een persoonlijk gesprek bepalen we de mogelijke ondersteuning.

Voor wie?

Het gaat om maatschappelijke organisaties die gevestigd en actief zijn in de gemeente Heerenveen, en die acute betalingsproblemen hebben door de sterk oplopende energieprijzen. Onder acuut wordt verstaan dat uw organisatie binnen zes maanden niet meer kan voldoen aan de betalingsverplichtingen.

Voorwaarden

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het ontvangen van de subsidie. De subsidie wordt enkel verstrekt indien uw maatschappelijke organisatie:

  • gevestigd én actief is in de gemeente Heerenveen;
  • al gebruik heeft gemaakt, of gaat maken van de op het moment van de aanvraag beschikbare (rijks)regelingen;
  • bezig is, of op korte termijn bezig gaat met energiebesparende maatregelen;
  • aantoonbare inspanning heeft gepleegd om te besparen;
  • een financiële onderbouwing kan overleggen, zoals jaarcijfers, een begroting en de eindafrekening energie vanaf 2019 tot en met 2022. Indien deze onderbouwing voor 2022 nog niet beschikbaar is, dan ontvangen we graag zoveel mogelijk de relevante informatie. Voor tegemoetkoming worden de werkelijke energielasten over 2022 vergeleken met de gemiddelde energielasten van diezelfde periode over de jaren 2019, 2020 en 2021.

Afspraak

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 2 december 2022. De bijdrage vanuit het noodfonds is maatwerk. Na uw aanvraag wordt persoonlijk contact met u gezocht om het verdere proces te bespreken en begeleiden.

Overige informatie

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van een subsidie? Dan kunt u uw aanvraag indienen via het Subsidieportaal. Bijzonderheden van de subsidieregeling kunt u teruglezen:Subsidieregeling ‘Noodfonds maatschappelijke organisaties’.