Subsidie leefbaarheid en meedoen

Organiseert u een sportieve of culturele activiteit voor mensen uit uw dorp of wijk die de inwoners dichter bij elkaar brengt? Waardoor meer bewoners kunnen meedoen in uw dorp of wijk? Dan kunt u daar subsidie voor aanvragen. Zorg wel dat uw aanvraag minimaal 8 weken voor de activiteit bij ons binnen is.

Voor welke activiteiten kunt u eenmalig subsidie aanvragen?

  • Een activiteit die de bewoners dichter bij elkaar brengt
  • Een activiteit die de buurt leefbaarder maakt
  • Een activiteit waardoor meer mensen kunnen meedoen in uw dorp of wijk
  • Een activiteit die ervoor zorgen dat meer mensen aan sport of cultuur gaan doen

U kunt geen subsidie aanvragen voor buurtfeesten, -barbecues of buurtsportinitiatieven. Ook braderieën, markten, fairs en bingoavonden komen hier niet voor in aanmerking.

Waaraan moet uw activiteit voldoen?

Uw activiteit moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De activiteit vindt één keer plaats
  • De activiteit is toegankelijk voor iedereen
  • De activiteit is voor inwoners van de gemeente Heerenveen
  • De activiteit heeft ook eigen inkomsten. Deze zijn minimaal 25 % van de totale kosten

Wanneer moet de aanvraag bij ons binnen zijn?

Tenminste 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt.

Wie kan subsidie aanvragen?

Organisaties, stichtingen of verenigingen die gevestigd zijn in de gemeente Heerenveen.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen via het Subsidieportaal.

Dit hebben we van u nodig:

  • Activiteitenplan (een omschrijving en een planning van de activiteit)
  • Begroting (een overzicht van geschatte kosten en de inkomsten van de activiteit (dekkingsplan)).

Wanneer moet de aanvraag bij ons binnen zijn?

Tenminste 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt.