Subsidie leefbaarheid en meedoen

Organiseert u een sportieve of culturele activiteit voor mensen uit uw dorp of wijk? Een activiteit die de bewoners dichter bij elkaar brengt? Waardoor meer bewoners kunnen meedoen in uw dorp of wijk? Dan kunt u daarvoor een subsidie aanvragen bij de gemeente. Zorg wel dat het aanvraagformulier minimaal 8 weken voor de activiteit binnen is bij de gemeente.

Voor wat voor activiteiten kunt u subsidie aanvragen?

  • Een activiteit die de bewoners dichter bij elkaar brengt (sociale cohesie)
  • Een activiteit die de buurt leefbaarder maakt (leefbaarheid)
  • Een activiteit waardoor meer mensen kunnen meedoen in uw dorp of wijk (participatie)
  • Een activiteit die ervoor zorgen dat meer mensen aan sport of cultuur gaan doen

Waaraan moet uw activiteit voldoen?

Uw activiteit moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de activiteit is eenmalig
  • de activiteit is openbaar toegankelijk
  • de activiteit is voor inwoners van de gemeente Heerenveen
  • de activiteit heeft ook eigen inkomsten

Wie kan subsidie aanvragen?

Organisaties, stichtingen of verenigingen gevestigd in de gemeente Heerenveen.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen met een digitaal formulier, hiervoor hebt u DigiD nodig. Ook dient u een activiteitenplan (een omschrijving en een planningsactiviteit), een begroting (een overzicht van de geschatte kosten en inkomsten van de activiteit (dekkingsplan) toe te voegen). Het formulier moet tenminste 8 weken voor het verrichten van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd ingediend worden. U kunt ook een formulier aanvragen bij mevrouw J. van de Belt: telefoon 14 0513.