Subsidie Maak het!

Hebt u een initiatief voor een project of plan in uw dorp of wijk? Een project dat mensen dichter bij elkaar brengt en dat goed is voor de leefbaarheid in uw dorp of wijk? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de gemeente. Zorg wel dat het aanvraagformulier minimaal 13 weken voor de activiteit binnen is bij de gemeente.

Voor wat voor projecten kunt u subsidie aanvragen?

 • Een project die de bewoners dichter bij elkaar brengt (sociale cohesie)
 • Een project die buurt, wijk of dorp leefbaarder maakt in onze gemeente
 • Een project die bijdraagt aan beheer en onderhoud van de openbare ruimte
 • Een project waarmee taken van de gemeente deels of geheel worden overgenomen

Waaraan moet uw project voldoen?

Uw project moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het project is eenmalig
 • Het project is openbaar toegankelijk
 • Het project is voor inwoners van de gemeente Heerenveen
 • Het project heeft ook eigen inkomsten (min. 75% van de totale kosten)
 • Aan dezelfde organisatie als aanvrager wordt maximaal één keer per vier jaar een subsidie toegekend

Wie kan subsidie aanvragen?

Groepen van inwoners, scholen, stichtingen, verenigingen of instellingen gevestigd in de gemeente Heerenveen

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen met een digitaal formulier, hiervoor hebt u DigiD nodig. Ook dient u een activiteitenplan (een omschrijving en een planning van de activiteit), een begroting (een overzicht van de geschatte kosten en inkomsten van de activiteit (dekkinsgplan) toe te voegen). Het formulier moet, conform de Algemene Subsidie Verordening tenminste 13 weken voor het verrichten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ingediend worden. U kunt ook een formulier aanvragen bij mevrouw J. van de Belt: telefoon 14 0513.

Gevolgen van corona

 • Alle (voorlopig) toegekende subsidies over 2020 worden doorbetaald.
 • Bij verstrekte subsidies t/m € 7.500,- over 2020 gaat de gemeente niet over tot (gedeeltelijke) terugvordering als de activiteit, als gevolg van de coronacrisis, niet heeft plaatsgevonden.
 • De (voorlopig) toegekende subsidies vanaf € 7.500,- over 2020 waar in het kader van de subsidievaststelling eindverantwoording nodig is, worden behandeld vanuit het oogpunt van “redelijkheid en billijkheid”.

Zie ook brief gemeentelijke subsidies in relatie tot het Coronavirus (PDF 68 kB)