Archief

Grootste Friese gemeenten gaan samen bedrijven werven

De F4 gemeenten (Leeuwarden, Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Heerenveen) en de Provincie Fryslân trekken de komende vier jaar samen op in het aantrekken van bedrijven naar Fryslân. Daarvoor hebben zij afspraken gemaakt en vastgelegd in het convenant ‘Vestigen in Fryslân’. Door samenwerking en onderlinge afstemming verwachten de gemeenten meer te kunnen bereiken. Het gaat dan om...
Mogelijke waterwinlocatie
Drinkwaterbedrijf Vitens gaat onderzoeken of in het gebied tussen Heerenveen en Gorredijk water gewonnen kan worden. Een bodemonderzoek voor een mogelijke nieuwe waterwinlocatie in dit gebied start in februari 2018. Vitens wil een nieuw waterwingebied (6,5 miljoen m3/jaar) om ook in de toekomst Friesland van drinkwater te kunnen blijven voorzien. Vitens kondigde de plannen aan...
Afspraak
afspraak
klachten
klachten
Nieuwe afspraken over huurwoningen
Ieder jaar gaan de gemeente Heerenveen, woningcorporaties WoonFriesland, Accolade en Elkien, Huurderbelangenvereniging Heerenveen en Bewonersraad Friesland met elkaar om tafel om te praten over volkshuisvesting in de gemeente. Ze bekijken dan hoe de huisvesting zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de behoeften van bewoners van huurwoningen. Hierover worden prestatieafspraken gemaakt. Ook dit jaar zijn...