Archief

Nieuwe financiering Sportstad Heerenveen BV

Het college van Heerenveen legt de gemeenteraad een verzoek van Sportstad voor om een garantstelling af te geven voor een herfinanciering. Sportstad en zijn aandeelhouders, de gemeente, sc Heerenveen en De Friesland Zorgverzekeraar, zien aanleiding om de financiering van Sportstad opnieuw te bekijken. De redenen hiervoor zijn de lage rente, en een aandeelhouderswijziging. Voordelen lage...
Heerenveen financieel gezond
Meer ruimte voor investeringen en lastenverlichting. Het college van burgemeester en wethouders presenteert de gemeenteraad een sluitende meerjarenbegroting. Daarnaast is in de Themarekening 2016 te zien dat de gemeente 2016 met een positief saldo van zo’n € 4,2 miljoen afsluit. Wethouder financiën Jelle Zoetendal: “De gemeente heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan financieel herstel....
Wat te doen als u een bijennest of bijenzwerm heeft ontdekt?
Hebt u een bijenzwerm gevonden? Geen paniek. Een zwerm is niet gevaarlijk. Blijf rustig en houd afstand. Bel een imker. Deze komt graag langs om de zwerm op te halen. Imkers in buurt vindt u op de website van www.bijenhouders.nl. Geen bijen, maar hommels? Hebt u overlast van hommels in plaats van bijen? Kijk dan op...
Illegaal vuil
Vuilnis dumpen is verboden. Kunt u uw afval niet kwijt? U kunt een extra vuilniscontainer aanvragen bij de Omrin via e-mail syp@omrin.nl syp@omrin.nl of bel 09-002 100 215. Ervaart u overlast van illegaal gestorte vuilnis dan kunt u met de gemeente contact opnemen....
Bijtincidenten of overlast van loslopende honden?
Honden mogen op bepaalde plaatsen in Heerenveen los lopen, daarbuiten is het verboden. U kunt contact opnemen als u vaker dezelfde baas en loslopende hond aantreft op een plaats waar dit niet is toegestaan. Is er een bijtincident geweest? Doe meteen aangifte bij de politie. U kunt het incident daarna ook doorgeven aan de gemeente, maar...