Archief

Jaap Stalenburg
Adresgegevens: Golflaan 18/2 8445 SZ Heerenveen Hoofd- en nevenfuncties: Manager TVM verzekeringen ZZP-er Media + Communicatie JS Media
Over Klaverblad Noord Oost en de toekomst tijdens Sinneplan
Al bij de ingang van café de Streek in Tjalleberd gonsde het van de enthousiaste gesprekken op 15 november. De gemeente Heerenveen organiseerde daar, samen met provincie Fryslân en bureau Weusthuis en Partners, het Sinneplan. Na de eerdere bijeenkomsten Sinnecafé  en Sinnetafel was dit de derde uit de reeks overleggen om te komen tot plannen voor...
Burgemeester @VanEgters feliciteert winnaars Democratic Challenge
Op 17 november werd de winnaar bekend gemaakt van de Democratic Challenge van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. ‘Wat is jouw ideale democratie en beeld die uit’ was de oproep van deze ontwerpwedstrijd. Heerenveens burgemeester Tjeerd van der Zwan ging de uitdaging aan en overhandigde zijn foto in juni aan de VNG in Den...
8 december vergadering algemeen bestuur GR SW Fryslan
Op 8 december vergadert het algemeen bestuur van de GR SW Fryslân vanaf 15.00 uur op het hoofdkantoor Caparis NV, Ampèrelaan 2, Drachten. Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, zij kunnen zich melden bij de receptie. Op de agenda staat o.a.: vaststelling begrotingswijziging 2017 van toepassing verklaren regelingen vaststellen verordening behandeling bezwaren...
Gemeente Heerenveen neemt voortouw in ondersteuning van kinderen in echtscheiding
Als eerste Friese gemeente geeft Heerenveen vanmorgen de aanzet voor een lokale ketenaanpak voor scheidingsproblemen bij kinderen. Dit gebeurt tijdens de conferentie ‘Ketenaanpak kind in scheiding’. Wethouder Jeugd, Hans Broekhuizen: “In Heerenveen zien we de afgelopen jaren een toenemend aantal kinderen met gedragsproblemen waarbij een scheiding meespeelt. Om in de volle breedte meer grip te...