Terug naar Home – KCC

ServiceTijdsnorm
Aanvraag 1 Ned Identiteitskaart5 minuten
Aanvraag 2 Ned Identiteitskaarten15 minuten
Aanvragen 1 paspoort5 minuten
Aanvragen 2 paspoorten15 minuten
Reisdocumenten (afhalen)5 minuten
Rijbewijs (aanvragen)5 minuten
Rijbewijs (afhalen)5 minuten
Eigen verklaringen5 minuten
Afschrift/verklaring GBA verstrekken5 minuten
Afschrift/verklaring BS verstrekken5 minuten
Attestatie de Vita5 minuten
Verklaring omtrent het gedrag (VOG)5 minuten
Informatie Burgerzaken10 minuten
Informatie Burgerlijke Stand10 minuten
Adreswijziging (binnen gemeente)5 minuten
Adreswijziging (uit andere gemeente)5 minuten
Adres onbekend/onderzoek15 minuten
Emigratie/Vertrek Buitenland5 minuten
Vestiging vanuit buitenland20 minuten
Naturalisatie/Optie verzoek30 minuten
Legalisatie handtekening5 minuten
Aangifte /omzetten Huwelijk/geregistreerd partnerschap30 minuten
Geslachts(naam)wijziging10 minuten
Erkenning ongeboren vrucht10 minuten
Aangifte Geboorte (met/zonder erkenning)15 minuten
Adoptie30 minuten
Verloren en gevonden voorwerpen5 minuten
Verkiezingen10 minuten
Aangifte Overlijden15 minuten
Informatie Begraafplaatsen15 minuten
Betalen belastingen10 minuten
Kwijtschelding (voorlichting + formulier)10 minuten
Hondenbelasting (aan- en afmelden)5 minuten
Informatie gemeentelijke belastingen10 minuten
Pages: