2025

Afhankelijk van het tijdstip van verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, zou de bouw in 2025 kunnen starten.