25 september besluitvormende raad

De gemeenteraad neemt deze avond een definitief besluit over de komst van een azc in de gemeente Heerenveen. Het wordt deze avond duidelijk waar het azc mogelijk komt, voor hoeveel mensen er een azc komt en hoe lang er een azc komt.